Talenschool

Nederlands 

Het onderwijs in het vak Nederlands kenmerkt zich op het Rijnlands Lyceum Wassenaar door een gedegen aanpak. Aan de hand van een beproefde lesmethode, gestoeld op de nieuwste onderwijsinzichten, ontwikkelen de leerlingen vanaf de brugklas hun schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. In de onderbouw wordt hun een grondige kennis van grammatica en spelling bijgebracht en raken ze geoefend in het lezen van zakelijke teksten. Daarnaast lezen de leerlingen jaarlijks jeugdliteratuur, waarover ze opdrachten maken, en waarmee ze hun woordenschat vergroten. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een voorleeswedstrijd. Lees ons blog over het bezoek van de schrijfster Martine Letterie.

Tussentijds zijn er opdrachten in projectvorm, al dan niet vakoverstijgend (zoals een schrijfwedstrijd, een poëzieproject of een project beeldspraak). Er wordt op het Rijnlands gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen in de vorm van online lesmateriaal en apps, mede om leerlingen op een gedifferentieerde manier te kunnen begeleiden.

In de bovenbouw wordt de taalvaardigheid (inclusief correct spellen en formuleren) uitgebouwd en wordt de woordenschat verder vergroot. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de Nederlandse literatuurgeschiedenis en literatuur. In de afgelopen jaren zijn er verschillende boek/filmprojecten geweest. In de voorexamen- en examenklassen krijgen de schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid een extra impuls, waarbij actuele, politiek-maatschappelijke thema’s het onderwerp vormen. Daarnaast worden de bovenbouwleerlingen in de hoogste klassen van havo en vwo extra getraind in de vakonderdelen leesvaardigheid en argumentatie, die getoetst worden op het centraal eindexamen.

 

Ook leerlingen die graag in het openbaar spreken of debatteren, komen op het RLW aan hun trekken; de school neemt deel aan het NK Debatteren voor Scholieren, waarvoor leerlingen afzonderlijk getraind worden. En wie graag schrijft, kan terecht bij de schoolkrant: de school heeft een actieve schoolkrantredactie, waaraan leerlingen van zowel onderbouw als bovenbouw deelnemen.

 

 

Frans

 

In de derde klas hebben de leerlingen de mogelijkheid om een extern taalcertificaat te halen op A2-niveau. Ter voorbereiding op het DELF-certificaat (Diplôme en langue Française) krijgen de deelnemende leerlingen extra voorbereidende lessen.

In de vierde klas is er de Normandië-reis waar de leerlingen in aanraking komen met de Franse taal en cultuur. Er bestaat een uitwisseling is met het lycée Malherbe uit Caen, die ook het Rijnlands bezoekt.

Ook bestaat de mogelijkheid om mee te doen aan de Franstalige Model United Nations (MFNU)

Leerlingen uit 4 VWO verwerken hun ervaringen met betrekking tot de quarantaine-periode in Franse gedichten

 

 

Duits

Bij het vak Duits worden de leerlingen binnen het curriculum opgeleid voor Das Deutsche Spachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD I en II).

DSD I geeft de leerlingen in de 4VWO en 5HAVO de mogelijkheid een extern examen op B1-niveau te behalen. Een DSD I certificaat geeft daarnaast toegang tot Studienkollege (Duits HBO).

In 6VWO kan deelgenomen worden aan DSD II, dat zelfs toegang geeft tot een studie aan een Duitse universiteit. Als PASCH-Schule (Partnerschule) heeft de school toegang tot een breed netwerk van scholen voor uitwisselingen en projecten.

De school heeft een nauw contact met de Deutsche Schule in Den Haag en de Europäische Schule in München.

In de vierde klas gaan de leerlingen met Duits in hun pakket op studiereis naar München, waarbij ook een bezoek gebracht wordt aan de Europäische Schule in München.

Chinees

In de onderbouw kunnen leerlingen Chinees als extra vak kiezen, dat zij twee uur per week krijgen. In de bovenbouw kan Chinees als profielvak in de profielen CM en EM gekozen worden, of als eerste of tweede vak in de vrije ruimte van de andere profielen. Chinees wordt dan 3 uur per week gegeven, met als doel het eindexamen, dat in het schooljaar 2017-18 voor het eerst op het RLW plaatsvond.

Ook doen de leerlingen het HSK 1 en 2 examen, een internationaal erkend examen dat de lees- en luistervaardigheid toetst.

Inmiddels is de uitwisseling met onze partnerschool Tongan Nr 1 uit Xiamen, China, een hoogtepunt van de lessen Chinees: leerlingen gaan 10 dagen naar China waar zij bij Chinese gezinnen verblijven en het leven op school meemaken. Vervolgens komen de Chinese leerlingen bij het RLW op bezoek.

In 2017 ontving het Rijnlands Lyceum het predicaat Confucius Classroom, een Chinese onderscheiding voor scholen die het vak Chinees op het vereiste niveau aanbieden. Dit is wereldwijd. In Nederland zijn 11 scholen met een Confucius Classroom.

In mei 2021 werden onze leerlingen door de NOS geïnterviewd over de toename aan populariteit van het vak Chinees op middelbare scholen. Lees hier het artikel op de site van Nuffic.

Taalbulletin 2019-2020

Nieuwsbrief Chinees op het RLW