Talenschool

Nederlands 

Schrijfster Martine Letterie bij de prijsuitreiking de Voorleeswedstrijd

Het onderwijs in het vak Nederlands kenmerkt zich op het Rijnlands Lyceum Wassenaar door een gedegen aanpak. Aan de hand van een beproefde lesmethode, gestoeld op de nieuwste onderwijsinzichten, ontwikkelen de leerlingen vanaf de brugklas hun schriftelijke en mondelinge taalvaardigheid. In de onderbouw wordt hun een grondige kennis van grammatica en spelling bijgebracht en raken ze geoefend in het lezen van zakelijke teksten. Daarnaast lezen de leerlingen jaarlijks jeugdliteratuur, waarover ze opdrachten maken, en waarmee ze hun woordenschat vergroten. Ook worden er leuke activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld een voorleeswedstrijd. Lees ons blog over het bezoek van de schrijfster Martine Letterie.

Tussentijds zijn er opdrachten in projectvorm, al dan niet vakoverstijgend (zoals een schrijfwedstrijd, een poëzieproject of een project beeldspraak). Er wordt op het Rijnlands gebruik gemaakt van digitale hulpmiddelen in de vorm van online lesmateriaal en apps, mede om leerlingen op een gedifferentieerde manier te kunnen begeleiden.

In de bovenbouw wordt de taalvaardigheid (inclusief correct spellen en formuleren) uitgebouwd en wordt de woordenschat verder vergroot. Daarnaast gaat veel aandacht uit naar de Nederlandse literatuurgeschiedenis en literatuur. In de afgelopen jaren zijn er verschillende boek/filmprojecten geweest. In de voorexamen- en examenklassen krijgen de schrijfvaardigheid en spreekvaardigheid een extra impuls, waarbij actuele, politiek-maatschappelijke thema’s het onderwerp vormen. Daarnaast worden de bovenbouwleerlingen in de hoogste klassen van havo en vwo extra getraind in de vakonderdelen leesvaardigheid en argumentatie, die getoetst worden op het centraal eindexamen.

Frans

In de derde klas en vierde klas hebben de leerlingen de mogelijkheid om een extern taalcertificaat te halen op A2-niveau. In de bovenbouw bieden wij het B1 en B2-niveau aan. Ter voorbereiding op het DELF-certificaat (Diplôme en langue Française) krijgen de deelnemende leerlingen extra voorbereidende lessen.

In de vierde klas is er de Normandië-reis waar de leerlingen in aanraking komen met de Franse taal en cultuur. Er bestaat een uitwisseling met het lycée Malherbe uit Caen, die ook het Rijnlands bezoekt.

Duits

Bij het vak Duits worden de leerlingen binnen het curriculum opgeleid voor Das Deutsche Spachdiplom der Kultusministerkonferenz (DSD I en II).

DSD I geeft de leerlingen in de 4VWO en 5HAVO de mogelijkheid een extern examen op B1-niveau te behalen. Een DSD I certificaat geeft daarnaast toegang tot Studienkollege (Duits HBO).

In 6VWO kan deelgenomen worden aan DSD II, dat zelfs toegang geeft tot een studie aan een Duitse universiteit. Als PASCH-Schule (Partnerschule) heeft de school toegang tot een breed netwerk van scholen voor uitwisselingen en projecten.

De school heeft een nauw contact met de Deutsche Schule in Den Haag en de Europäische Schule in München en Den Haag.

In de vierde klas gaan de leerlingen met Duits in hun pakket op studiereis naar Keulen. 

Ook doet het vak Duits mee aan de Deutscholympiade, MachMit en ontvangen we jaarlijks een Duitse schrijver. Vorig jaar bezocht de schrijver Manfred Theisen onze school.

Chinees

Er zijn nog niet zoveel scholen die Chinees aanbieden, maar het Rijnlands is er een van. Bij ons kan sinds het schooljaar 2018-19 (toen het officieel mocht) eindexamen Chinees gedaan worden.  In de tweede en derde klas is het een – extra – keuzevak, maar vanaf de bovenbouw kan Chinees gekozen worden in de profielen CM en EM, als vak in het vrije deel of als tweede moderne taal naast Engels in het verplichte deel.

Waarom Chinees – of Chinese Taal en Cultuur zoals het officieel heet? Leerlingen vinden het leuk om een geheel andere, niet-westerse taal, te leren. Ook het onderdeel cultuur is aantrekkelijk. Het leert je met een andere blik naar je eigen cultuur te kijken en die niet meteen als de norm van de dingen te zien. Het helpt leerlingen in hun persoonlijke ontwikkeling: het is geen gemakkelijke taal en vereist doorzettingsvermogen en discipline. Daarnaast geeft het leerlingen een gevoel van eigenwaarde, ze vinden het leuk met iets bijzonders bezig te zijn.

Inmiddels is de uitwisseling met onze partnerschool Tong’an Nr 1 Middle School uit Xiamen, China, een hoogtepunt van de lessen Chinees: leerlingen gaan 10 dagen naar China waar zij bij Chinese gezinnen verblijven en het leven op school meemaken. Vervolgens komen de Chinese leerlingen bij het RLW op bezoek.

Inmiddels is de uitwisseling met onze partnerschool Tong’an Nr 1 Middle School uit Xiamen, China, een hoogtepunt van de lessen Chinees: leerlingen gaan 10 dagen naar China waar zij bij Chinese gezinnen verblijven en het leven op school meemaken. Vervolgens komen de Chinese leerlingen bij het RLW op bezoek.

Vanwege Corona is deze uitwisseling de afgelopen jaren een online uitwisseling geworden. De leerlingen van de twee scholen doen samen mee aan een Cultuurproject en een Kunstproject. Zij maken gezamenlijk opdrachten en leren meer over elkaars leven,  cultuur en opvattingen. 

Ook doen de leerlingen het HSK 1 en 2 examen, een internationaal erkend examen dat de lees- en luistervaardigheid toetst.

In 2017 ontving het Rijnlands Lyceum het predicaat Confucius Classroom, een Chinese onderscheiding voor scholen die het vak Chinees op het vereiste niveau aanbieden. Dit is wereldwijd. In Nederland zijn 11 scholen met een Confucius Classroom.

In mei 2021 werden onze leerlingen door de NOS geïnterviewd over de toename aan populariteit van het vak Chinees op middelbare scholen. Lees hier het artikel op de site van Nuffic.

Nieuwsbrief Chinees op het RLW