Programma van Toetsing en Afsluiting

PTA’s HAVO en VWO

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een wettelijke regeling en legt een aantal zaken rond toetsing voor het schoolexamen vast.

De volgende documenten zijn van toepassing en te downloaden:

Examenreglement Havo 4 en 5 20202021, versie 2

Examenreglement Vwo 4, 5 en 6 20202021