Programma van Toetsing en Afsluiting

PTA’s HAVO en VWO

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een wettelijke regeling en legt een aantal zaken rond toetsing voor het schoolexamen vast.

De volgende documenten zijn van toepassing en te downloaden:

PTA-examenreglement 2022-2023 havo 4-5, versie 2

PTA-examenreglement 2022-2023 vwo 4-5-6, versie 2

addendum PTA 2022-2023 – extra reguliere herkansing eindexamenkandidaten havo 5 en vwo 6