Programma van Toetsing en Afsluiting

PTA’s HAVO en VWO 2023-2024

Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is een wettelijke regeling en legt een aantal zaken rond toetsing voor het schoolexamen vast.

De examenreglementen voor havo en vwo zijn te downloaden: 

examenreglementHavo45 20232024 V3

examenreglementVwo456 20232024 V3