Dyslexie en faalangst

Dyslexie

Het Rijnlands heeft veel ervaring met de begeleiding van dyslectische leerlingen en beschikt over een eigen RT-team (RT staat voor remedial teaching), dat zich onder andere met de begeleiding van deze leerlingen bezighoudt. Het RT-team werkt voor de begeleiding van dyslectische leerlingen samen met de Schooladviesdienst (www.sad.nl). Voor meer informatie over dyslexie verwijzen we u naar de :   Regeling dyslexie ihk van Passend Onderwijs RLW

Leerlingen met een erkende dyslexieverklaring kunnen gebruik maken van een aantal faciliteiten, zoals extra tijd bij het maken van toetsen en examens. Voor individuele leerlingen kan gekeken worden naar het gebruik van het hulpprogramma Kurzweil.  Voor nadere informatie over dit programma, download hier het hulpprogramma Kurzweil

Verder vinden gedurende het schooljaar er regelmatig bijeenkomsten plaats voor leerlingen met dyslexie. Ervaringen en tips worden daarbij uitgewisseld.  

Voor vragen met betrekking tot dyslexie kunt u zich wenden tot het RT-team: 

Mevrouw Schoon: f.schoon@rijnlandslyceum-rlw.nl 
Mevrouw Nieuwmans: y.nieuwmans@rijnlandslyceum-rlw.nl 

 De ouders van nieuwe leerlingen met een dyslexieverklaring worden voor de zomervakantie uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. 

 Faalangst

Wanneer er signalen zijn dat een leerling faalangst zou kunnen hebben, kan de mentor een leerling doorverwijzen naar onze faalangstdeskundige mevrouw Langereis.

Voor specifieke vragen over faalangst kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Langereis: j.langereis@rijnlandslyceum-rlw.nl