Dyslexie, dyscalculie en faalangst

Dyslexie en dyscalculie

Het Rijnlands heeft veel ervaring met de begeleiding van leerlingen met dyslexie en dyscalculie en beschikt over een eigen RT-team (RT staat voor remedial teaching), dat zich onder andere met de begeleiding van deze leerlingen bezighoudt. Het RT-team werkt voor de begeleiding van deze leerlingen samen met de Schooladviesdienst (www.sad.nl).

Voor meer informatie over specifiek dyslexie verwijzen we u naar (klik op link in afbeelding)


Leerlingen met een erkende dyslexie- of dyscalculieverklaring kunnen gebruik maken van een aantal faciliteiten, zoals extra tijd bij het maken van toetsen en examens. Voor dyslectische leerlingen kan tevens gekeken worden naar het gebruik van het hulpprogramma Kurzweil.  Voor nadere informatie over dit programma, download hier het hulpprogramma Kurzweil

Verder vinden gedurende het schooljaar er regelmatig bijeenkomsten plaats voor leerlingen met dyslexie en dyscalculie. Ervaringen en tips worden daarbij uitgewisseld.

Voor vragen met betrekking tot dyslexie en dyscalculie kunt u zich wenden tot het RT-team:

Mevrouw Schoon: f.schoon@rijnlandslyceum-rlw.nl 
Mevrouw Nieuwmans: y.nieuwmans@rijnlandslyceum-rlw.nl

Nieuwe leerlingen met een dyslexie- of dyscalculieverklaring en hun ouders/verzorgers worden vlak na de zomervakantie uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst.

Faalangst

Wanneer er signalen zijn dat een leerling faalangst zou kunnen hebben, kan de mentor een leerling doorverwijzen naar onze faalangstdeskundige mevrouw Langereis.

Voor specifieke vragen over faalangst kunt u contact opnemen met:

Mevrouw Langereis: j.langereis@rijnlandslyceum-rlw.nl