Vertrouwenspersonen

De school heeft vertrouwenspersonen aangesteld bij wie leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen voor zaken die een grote mate van vertrouwelijkheid eisen. Dit zijn :

Mw. drs J.M.M. Langereis
E-mail: j.langereis@rijnlandslyceum-rlw.nl

Dhr. drs R. van Sabben
E-mail: r.vansabben@rijnlandslyceum-rlw.nl

De externe vertrouwenspersoon voor de scholen van de Stichting het Rijnlands Lyceum wordt vervuld door de vertrouwenspersonen van :
Centrum Vertrouwenspersonen Plus, Telefoon: 06-81316936, Website: www.cvp-plus.nl