Aanmelden rondleiding ouders

Bent u niet in de gelegenheid geweest om één van de centrale voorlichtingsmomenten te bezoeken?

Wij plannen graag een afspraak met u in voor een persoonlijke rondleiding en gesprek. Geeft u hiervoor in onderstaand formulier uw voorkeur voor een dag/moment op en wij doen dan ons best daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. De rondleiding zal ongeveer een halfuur duren.

Heeft u specifieke vragen, neemt u dan gerust contact op met de afdelingsleider brugklassen Martin de Vries (m.devries@rijnlandslyceum-rlw.nl )    Rondleiding van een basisschool