Aanmelden rondleiding ouders

I.p.v. een informatieavond voor ouders heeft het Rijnlands dit jaar een alternatief gezocht in de vorm van een rondleiding zodat persoonlijk contact toch mogelijk was.

T/m de krokusvakantie is het helaas niet mogelijk om deze (fysieke) rondleidingen te plannen. Wel kunt u een persoonlijk gesprek met de afdelingsleider in TEAMS aanvragen.

Om goed en gezond door deze periode te komen is, n.a.v. de persconferentie van 12 januari jl. en regionale afspraken tussen de scholen, besloten om t/m de krokusvakantie geen fysieke bijeenkomsten in welke vorm dan ook te organiseren op de scholen.

Wij plannen graag een online gesprek met u in! Geeft u hiervoor in onderstaand formulier uw voorkeur voor een dag/moment op en wij doen dan ons best daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Het gesprek zal ongeveer 15 minuten van uw tijd nemen.