Aanmelden rondleiding ouders

Naast de geplande informatiemomenten zoals de Open Dag en de Open Avond, bieden we ook de gelegenheid tot een persoonlijk gesprek met een rondleiding.

Wij plannen graag een afspraak met u in! Geeft u hiervoor in onderstaand formulier uw voorkeur voor een dag/moment op en wij doen dan ons best daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. De rondleiding zal ongeveer een halfuur duren.

Heeft u specifieke vragen, neemt u dan gerust contact op met de afdelingsleider brugklassen Martin de Vries (m.devries@rijnlandslyceum-rlw.nl )