Informatieavonden ouders

Per leerjaar worden de volgende ouderavonden en informatiebijeenkomsten georganiseerd:

Nieuwe leerlingen:
– open dag en informatieavond
– intakegesprekken met brugklasleerlingen en nieuwe leerlingen in andere leerjaren
– ouderavond zij-instromers
– voorlichtingsavonden

Eerste leerjaar:
– kennismakingsavond met docentencarrousel en verkiezing klassenouders
– voorlichting over determinatie
– voorlichting over dyslexie
– klassenouderavond

Tweede leerjaar:
– kennismakingsavond met verkiezing klassenouders
– informatieavond over tweedeklassenkamp
– voorlichting over alcoholgebruik
– klassenouderavond

Derde leerjaar:
– kennismakingsavond met verkiezing van klassenouders
– voorlichting over profielkeuze HAVO/VWO
– klassenouderavond

Vierde, vijfde en zesde leerjaar:
– kennismakingsavond met verkiezing klassenouders
– klassenouderavond
– voorlichting over Model United Nations
– voorlichting over reizen

Voorafgaand aan een meerdaagse excursie of werkweek is er altijd een informatieavond voor de ouders van de betreffende leerlingen. De ouders ontvangen via LOGMAIL informatie over onderwijskundige en organisatorische zaken