Centraal bestuur en leerlingen bestuur

Alle leerlingen op school zijn automatisch lid van de leerlingenvereniging van het Rijnlands Lyceum Wassenaar. Jaarlijks wordt er een Centraal Bestuur (CB) gevormd. De leden van het CB organiseren allerlei activiteiten buiten de lessen.
Naast het CB is er het Leerlingen Bestuur (LB). Dit bestuur wordt ieder jaar in december samengesteld. Het LB behartigt de belangen van de leerlingen in de school. Het Leerlingen Bestuur staat klaar voor alle leerlingen die willen meedenken om de school nog leuker en beter te maken.

Het LB bestaat uit één of twee afgevaardigden vanuit het Centraal Bestuur (CB); de leerlingengeleding van de MR; één afgevaardigde uit de technische commissie; één afgevaardigde uit de schoolkrant en 3 leerlingen, van wie het liefst twee uit de bovenbouw en één uit de onderbouw.