Mediatheek

 

 MEDIATHEEK ALGEMEEN

De schoolmediatheek heeft verschillende functies: leerlingen kunnen er boeken lenen, naar informatie zoeken, zelfstandig studeren of gezamenlijk werken aan een praktische opdracht. Ook kunnen leerlingen ondersteuning krijgen bij het zoeken naar en vinden van informatie. In de brugklas krijgen de leerlingen een mediatheekintroductie.

De collectie van de mediatheek bestaat uit literatuur in het Nederlands, Engels, Frans en Duits, informatieve boeken, naslagwerken (zoals encyclopedieën en woordenboeken) en tijdschriften. Natuurlijk zijn er ook computers met internetverbinding. De leerlingen hebben een eigen account voor het gebruik van de computers waarop ze met een gebruikersnaam & wachtwoord kunnen inloggen. Ook hebben ze een eigen school e-mailadres.

Faciliteiten

In de mediatheek staan er 36 vaste computers. Er mogen max. 2 leerlingen aan 1 computer werken. Een docent met een klas heeft voorrang als het gaat om het gebruik van de vaste computers. Daarnaast staan er 3 karren met ieder 28 Chromebooks. Twee karren kunnen in hun geheel worden ingezet bij de les. De Chromebooks uit de derde kar zijn bestemd voor individueel gebruik voor leerling of docent.

Op de computers in de mediatheek staan digitale abonnementen die de leerlingen gratis kunnen raadplegen, t.w.: de Uittrekselbank, de Actuele Documentatiebank en de Krantenbank (hierin zijn o.a. 7 Nederlandse dagbladen opgenomen).

Leerlingen kunnen tegen contante betaling van € 0,05 voor zwart-wit en € 0,50 voor kleur een document printen of kopiëren (A4). A3-formaat kost het dubbele.

Lenen van boeken

Brugklassers krijgen een gratis lenerspas. Met hun lenerspas kunnen leerlingen max. 5 boeken voor 3 weken lenen. Een woordenboek leen je voor 1 dag. Alle boeken in de mediatheek zijn opgenomen in een geautomatiseerde catalogus. Deze Aura bibliotheekcatalogus kunnen de leerlingen als een app op hun smartphone downloaden. Zo kunnen ze zelf naar een boek zoeken en kijken of het boek aanwezig is of uitgeleend. Ook kunnen ze zo hun geleende materialen verlengen. De uitleentermijn kan 2 keer verlengd worden.

Om de catalogus in te zien, klik  hier

Te laat ingeleverde boeken

Wanneer leerlingen te laat zijn met het inleveren van hun boeken, betalen ze boete. De boete bedraagt € 0,10 per boek per dag, met een maximum van € 15,-. Bij een onbetaalde boete van € 5 kun je geen leesboeken meer lenen.

Ter vervanging van niet-ingeleverde materialen ontvangt de leerling een factuur. We geven er echter de voorkeur aan dat een leerling een zoekgeraakt boek zelf vervangt door  een nieuw exemplaar.

Openingstijden en huisregels

De mediatheek is geopend van maandag tot en met vrijdag. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Op vrijdag van 8.30 uur tot 15.30 uur. Tijdens de grote pauze zijn we gesloten.

De belangrijkste regels zijn:
• Eten en/of drinken is niet toegestaan, ook niet tijdens de pauzes.
• De computers mogen alleen voor studiedoeleinden worden gebruikt.
• Ook je mobiele telefoon gebruik je enkel voor schoolwerk.
• Praat zacht, zodat je anderen niet stoort.