Bètaschool

Sinds het schooljaar 2016/2017 zijn wij in de eerste klas gestart met het vak praktische natuurkunde en in de tweede klas met het vak scheikunde. Door eerder te starten met de natuurwetenschappelijke vakken is er meer tijd voor het aanleren van essentiële praktische vaardigheden en kennis voor de bovenbouw.

Gedurende de eerste drie leerjaren worden theorie en praktische vaardigheden afgewisseld en leren de leerlingen hun praktische en rekenkundige vaardigheden te ontwikkelen. Een nieuwe toevoeging aan het bètaprogramma in alle klassen van de onderbouw is het onderdeel robotica, waar de leerlingen onder andere leren programmeren. Ieder jaar komt dit onderdeel terug, waarbij de leerlingen de geleerde vaardigheden uit een eerder jaar verder kunnen verbreden en verdiepen.

Op het gebied van activiteiten wordt er ook veel gedaan, zo zijn we aangesloten bij JetNet. Hierdoor krijgen we ieder jaar de mogelijkheid om een dag mee te lopen bij Shell, Nemo, de Discovery bus en kunnen de leerlingen in gesprek gaan met wetenschappers, laboranten en andere mensen uit de wetenschappelijke sector.

Voor de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde kunnen onze leerlingen in de onderbouw en bovenbouw meedoen aan de olympiades. Dit zijn landelijke wedstrijden met regionale en nationale finales. Voor wiskunde kunnen de leerlingen ook meedoen aan de wereldwijde wiskundewedstrijd W4Kangoeroe.