Bètaschool

Doordat onze leerlingen al in de eerst klas starten met het vak praktische natuurkunde en in de tweede klas met het vak scheikunde, wordt er een stevige basis gelegd voor de bovenbouw. Door eerder te starten met deze vakken is er meer tijd voor de praktische vaardigheden en hebben onze leerlingen een soepele aansluiting op de bovenbouw.

In de eerste drie leerjaren worden theorie en praktische vaardigheden afgewisseld en leren de leerlingen hun praktische en rekenkundige vaardigheden te ontwikkelen. Een nieuwe toevoeging aan het bètaprogramma in alle klassen van de onderbouw is het onderdeel robotica, waar de leerlingen onder andere leren programmeren. Ieder jaar komt dit onderdeel terug, waarbij de leerlingen de geleerde vaardigheden uit een eerder jaar verder kunnen verbreden en verdiepen. Ook bestaat er voor leerlingen de mogelijkheid om mee te doen aan de afterschool-club robotica.

Op het gebied van activiteiten wordt er ook veel gedaan, zo zijn we aangesloten bij JetNet. Hierdoor krijgen we ieder jaar de mogelijkheid om een dag mee te lopen bij Shell, Nemo, de Discovery bus en kunnen de leerlingen in gesprek gaan met wetenschappers, laboranten en andere mensen uit de wetenschappelijke sector.

Voor de vakken wiskunde, scheikunde en natuurkunde kunnen onze leerlingen in de onderbouw en bovenbouw meedoen aan de olympiades. Dit zijn landelijke wedstrijden met regionale en nationale finales. Voor wiskunde kunnen de leerlingen ook meedoen aan de wereldwijde wiskundewedstrijd W4Kangoeroe.