TTO

TTO op het Rijnlands Lyceum Wassenaar

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar was in 1995 één van de eerste Nederlandse scholen die tweetalig onderwijs (TTO) aan de leerlingen aanbood. Ruim twintig jaar later is het RLW een ‘junior’ en ‘senior’ TTO-school waar je zowel in de onderbouw als de bovenbouw een gedeeltelijk Engelstalig programma kunt volgen.

In de TTO-lessen wordt lesgegeven door native speakers, die ervoor zorgen dat de leerlingen ondergedompeld worden in de taal. Aan het einde van jaar 3 halen de leerlingen hun junior TTO-certificate en sluiten hiermee het TTO af op B2-niveau.

Het TTO-onderwijs is gestoeld op drie pijlers: taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Leerlingen spreken Engels op een hoog niveau, ontwikkelen een open, brede blik op de wereld en leren om op zichzelf te vertrouwen.

Junior TTO

In de onderbouw volgen de leerlingen 60% van de lessen op school in het Engels: History, Geography,
Mathematics, English, Drama, Art, P.E. and Biology.

Senior TTO

In de bovenbouw volgen de leerlingen IB English A: Language and Literature, Culturele en Kunstzinnige Vorming (atheneum), Klassieke Culturele Vorming (gymnasium) en International Social
Studies and the Theory of Knowledge in het Engels.

De TTO-afdeling organiseert regelmatig activiteiten voor de TTO-leerlingen, zoals de Theme Day voor de brugklas, Public Speaking en toneelworkshops van de Engelse theatergroep Phileas Fogg. Ook gaan alle TTO-leerlingen in de onderbouw op reis naar Engeland waar we onze zusterschool bezoeken.

Lees ook de TTO-Newsletter