TweeTalig Onderwijs (TTO)

TweeTalig Onderwijs op het Rijnlands Lyceum Wassenaar

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar was in 1995 één van de eerste Nederlandse scholen die tweetalig onderwijs (TTO) aan de leerlingen aanbood. Ruim twintig jaar later is het RLW een ‘junior’ en ‘senior’ TTO-school waar je zowel in de onderbouw als de bovenbouw een gedeeltelijk Engelstalig programma kunt volgen.

In de TTO-lessen wordt lesgegeven door native speakers, die ervoor zorgen dat de leerlingen ondergedompeld worden in de taal. Aan het einde van jaar 3 halen de leerlingen hun junior TTO-certificate en sluiten hiermee het TTO af op B2-niveau.

Het TTO-onderwijs is gestoeld op drie pijlers: taalvaardigheid, wereldburgerschap en persoonsontwikkeling. Leerlingen spreken Engels op een hoog niveau, ontwikkelen een open, brede blik op de wereld en leren om op zichzelf te vertrouwen.

In de onderbouw volgen de leerlingen 60% van de lessen op school in het Engels: History, Geography, Mathematics, English, Drama, Art, P.E. and Biology.

Senior TTO

In de bovenbouw volgen de leerlingen IB English A: Language and Literature, Culturele en Kunstzinnige Vorming (atheneum), Klassieke Culturele Vorming (gymnasium) en International Social Studies and the Theory of Knowledge in het Engels.

De TTO-afdeling organiseert regelmatig activiteiten voor de TTO-leerlingen, zoals de Theme Day voor de brugklas, Public Speaking en toneelworkshops van de Engelse theatergroep Phileas Fogg. Ook gaan alle TTO-leerlingen in de onderbouw op reis naar Engeland waar we onze zusterschool bezoeken.

Lees ook de MOTTO Spring 2024 (TTO-Newsletter) met voorbeelden van allerlei vakoverstijgende TTO-projecten die onze leerlingen doen.

Brugklas Global Citizenship Day (TTO Theme Day)

Elk jaar vieren we de cultuur rondom een andere land. De voorbereidingen daarvoor vinden plaats in de verschillende TTO-lessen. Dit maakt het tot een vakoverstijgend projekt met posters, presentaties, spelletjes, muziek en kunst. De icing-on-the-cake is altijd DE cup-cake wedstrijd!

Day of  the Languages

In de 2e klas bezoeken de TTO leerlingen een aantal basisscholen en geven minilesjes (in het Engels) aan groep 8 leerlingen van hun basisschool.

Oxfordreis

Elk jaar in maart gaat de 2e klas TTO naar Oxford. Hoogtepunt is een bezoek aan onze zusterschool Reed’s School in Cobham waar ze een dag lang meelopen met de leerlingen. Vaak kennen de leerlingen elkaar al omdat Reed’s in het brugklasjaar van onze leerlingen het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft bezocht.  Het programma in Oxford kent veel leuke en  educatieve activiteiten.

Public speaking

Vanaf klas 2 kunnen de TTO-leerlingen deelnemen aan een zogenaamde Public Speaking Contest. De TTO afdeling heeft een lange traditie v.w.b. public speaking.

Model United Nations (MUN)

In het kader van global citizenship hebben leerlingen de mogelijkheid mee te doen aan de verschillende Model United Nations-activiteiten zoals: THIMUN, DEMUN, MINIMUN.  Veel TTO leerlingen uit de bovenbouw doen mee aan deze MUN’s. Voor meer informatie kun je op de website van MUN terecht: https://www.nmun.org/

 Exchanges

In de 4e klas zijn er exchanges mogelijk naar verschillende landen zoals Zuid Afrika, Australië of Engeland. Voor leerlingen is dit een unieke gelegenheid om kennis te maken met andere culturen, onderwijssystemen en ook een leuke kans om vriendschappen te sluiten met de leerlingen daar en hun familie.

 Theatre workshops

In de 2e, 3e en 4e klas doen TTO leerlingen mee aan toneelworkshops. Hiervoor komt een theatergezelschap uit Engeland: Phileas Fogg Theatre Company. Elke jaarlaag krijgt een specifieke thema aangeboden: Little Victorians, de Eerste Wereld Oorlog en Shakespeare.

Cross-Curricular opdrachten

Het programma van onze TTO afdeling heeft veel opdrachten die vakoverstijgend zijn. Hierdoor leren de leerlingen om een onderwerp vanuit verschillende perspectieven te benaderen. Doordat alle vaklessen ook taallessen zijn, maken de leerlingen zich de Engelse taal in hoog tempo eigen. De didactiek die hieraan ten grondslag ligt is CLIL (Content and Language Integrated Learning).

Vragen

Voor vragen met betrekking tot tweetalig onderwijs kunt u contact opnemen met :
De TTO-coördinator: Marije Haasnoot (m.haasnoot@rijnlandslyceum-rlw.nl)
Voor vragen over het International Baccalaureate: IB-coördinator: Deb Stout (d.stout@rijnlandslyceum-rlw.nl)