Wereldschool

Tegen onze leerlingen zeggen wij: Het Rijnlands is er voor jou! Ons doel is het om zo goed mogelijk onderwijs te geven in een voor onze leerlingen aantrekkelijke vorm. De sleutelwoorden voor het team van het Rijnlands Lyceum Wassenaar zijn actief, betrokken en uitdagend.

Internationaal

Zowel op school als daarbuiten komen de leerlingen op het Rijnlands in aanraking met andere culturen en talen. Veel docenten hebben bijvoorbeeld een internationale achtergrond en met projecten als het Taaldorp, de TTO theme day en Local Heroes  worden leerlingen zich bewust van andere culturen.

In de decembermaand zetten de leerlingen van de tweede klas zich samen met hun docenten in voor leeftijdsgenootjes die het minder goed hebben dan zij, door mee te doen aan het schoenmaatjes-project. Andere klassen doen projecten voor bijvoorbeeld Amnesty International en dance4life.

In de vierde klas zijn de studiereizen gekoppeld aan de profielkeuze en gaat 4VWO naar München of Normandië, 4 gymnasium naar Rome en 4 HAVO naar Berlijn.

Ook vinden in de vierde klas onze exchanges met Zuid-Afrika, Australië en Engeland plaats en ontvangen we leerlingen in Wassenaar en gaat een aantal van onze leerlingen op exchange.

In de vijfde klas gaan de leerlingen met Chinees in hun pakket op exchange naar onze partnerschool in Xiamen en ieder jaar bezoeken de Chinezen onze school.

 

Ook projecten als Model European Parliament en Model United Nations dragen bij aan het wereldburgerschap van onze leerlingen.