Medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. Voor een school is het van belang dat alle leerlingen, personeelsleden en ouders kunnen adviseren en meebeslissen. De medezeggenschap op de scholen is geregeld volgens de richtlijnen van de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS).

Voor zaken van gemeenschappelijk belang is er de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin iedere medezeggenschapsraad (MR) van de Rijnlandse Lycea vertegenwoordigd is.

E:   mr.rlw@rijnlandslyceum-rlw.nl

Leden van de RLW Medezeggenschapsraad

oudergeleding:

A. van Dam(voorzitter) / mw E. Muller

docentengeleding: 

mw V. Anic/ mw. C. van der Linden/
D. Rahouani /mw. M. van Rijn 

leerlingengeleding:

Duarte Batenburg / Basmallah Fawzy