Schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de directie en de afdelingsleiders. De directie van de school wordt gevormd door mw. W. Groen, rector, mw J.M.E. Potter van Loon, conrector dhr S. van Vliet, conrector. De taakverdeling is als volgt. Mw Groen draagt de algemene leiding en beheert de portefeuilles financiën, externe contacten, onderwijsbeleid en kwaliteitszorg. Mw. Potter van Loon beheert de portefeuilles personeel en organisatie. Dhr S. van Vliet is verantwoordelijk voor informatisering en organisatie en leermiddelen.

De afdelingsleiders dragen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in hun afdelingen en verrichten daarnaast algemene schooltaken. De schoolleiding (directie en afdelingsleiders) vergadert eenmaal per week op dinsdagochtend. Naast algemene schoolzaken worden afdelingsgebonden onderwerpen besproken.

Het secretariaat van de schoolleiding wordt verzorgd door mw M. Karman,
m.karman@rijnlandslyceum-rlw.nl / 070 511 04 00

Schoolleiding

mw drs W. Groen rector info@rijnlandslyceum-rlw.nl
mw drs J.M.E. Potter van Loon-Kraaij conrector info@rijnlandslyceum-rlw.nl
dhr S. van Vliet conrector info@rijnlandslyceum-rlw.nl
drs M. de Vries afdelingsleider brugklassen m.devries@rijnlandslyceum-rlw.nl
dhr J.J. van Benten afdelingsleider havo+vwo 2 en 3 j.vanbenten@rijnlandslyceum-rlw.nl
mw drs H. Rietmeijer afdelingsleider havo+vwo bovenbouw h.rietmeijer@rijnlandslyceum-rlw.nl
mw M. Haasnoot, MA coördinator tweetalig onderwijs m.haasnoot@rijnlandslyceum-rlw.nl
mw K. Campbell Deputy Head International School k.campbell@rijnlandslyceum-rlw.nl
dhr R. Verloop Head of the International School r.verloop@rijnlandslyceum-rlw.nl