Klachtenregeling

Met klachten kunnen ouders, leerlingen en medewerkers zich wenden tot de daarvoor aangewezen personen binnen de schoolorganisatie, zoals afdelingsleiders, de conrector, en uiteindelijk de rector. Normaal gesproken wordt een klacht over een docent of een medewerker in eerste instantie gemeld bij degene die de klacht betreft, zodat betrokkene de zaak kan verhelderen of kan rechtzetten. Lukt dat niet, of zijn er andere redenen waarom dit niet gewenst is, dan meldt de leerling, medewerker of ouder de klacht bij de Contactpersoon Klachten. Deze bepaalt door wie de klacht het beste kan worden behandeld en monitort ook of de klacht tijdig wordt afgehandeld.

De contactpersoon Klachten van het Rijnlands Lyceum Wassenaar is mw. M. Karman:
Rijnlands Lyceum Wassenaar
Postbus 9, 2240 AA Wassenaar
070-5110400
m.karman@rijnlandslyceum-rlw.nl

De klachtenregeling voor de scholen ressorterend onder Stichting Het Rijnlands Lyceum is gepubliceerd op de website van de Stichting: www.rijnlandslyceum.nl