Mentoraat

Mentoren vormen de spil in de begeleiding van leerlingen, zij hebben contact met de leerlingen, de ouders en hun docenten.

Tijdens de eerste schoolweken is er voor alle leerlagen een voorlichtingsavond waarop de ouders specifieke informatie krijgen over de leerlaag/klas van hun kind. Daarnaast is er de mogelijkheid tot een persoonlijk gesprek met de mentor op de mentorspreekmiddag.

De leerlingen zien hun mentor in de vaklessen en in het wekelijkse mentoruur. In de onderbouw werken de mentoren met de mentormethode Tumult en komen onderwerpen aan bod als plannen, studievaardigheden en profielkeuze. In de bovenbouw wordt gewerkt met de methode Remind en ligt de nadruk op het ‘leren leren’ , hierbij worden de leerlingen uitgedaagd om te experimenteren met leren.