Aanmeldingsformulier voor klas 2 en hoger

Aanmelden* kan door het onderstaande aanmeldingsformulier online in te vullen. U kunt het aanmeldingsformulier klas 2 en hoger 2024-2025  ook downloaden en naar ons opsturen.

Protocol gebruik beeldmateriaal RLW

Contact:
Mocht u vragen hebben of nadere informatie wensen, dan kunt u e-mailen naar: info@rijnlandslyceum-rlw.nl. De afdelingsleider van de afdeling waarvoor u uw kind aanmeldt, neemt contact met u op. 
  Ondergetekende verzoekt met ingang van:

  plaatsing voor zijn/haar zoon/dochter op het Rijnlands Lyceum Wassenaar in jaar

  Verwacht niveau:
  HavoAtheneumAtheneum ttoGymnasium tto

  Achternaam:

  Voornamen(voluit):

  Roepnaam:

  Geslacht:
  ManVrouw

  Burgerservicenummer:

  Graag kopie ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart) of registratie (belastingdienst) Burgerservicenummer toesturen. Wij gebruiken deze documenten voor het juist kunnen invoeren van gegevens in het leerlingvolgsysteem (Somtoday). Daarna worden de kopieën vernietigd.

  Adres:

  Postcode:

  Woonplaats:

  Telefoonnummer thuis:

  Mobiele telefoonnummer leerling:

  Geboortedatum (dd-mm-yy):


  Geboorteplaats:

  Geboorteland:

  Nationaliteit:

  Heeft uw kind in het buitenland gewoond?
  NeeJa

  Zo ja, van

  tot

  Wat is thuis de voertaal met uw kind?

  Is er al een broer of zus aanwezig op het Rijnlands Lyceum Wassenaar?
  NeeJa

  Zo ja, naam:

  Bij aanmelding dient de ouder onderwijskundige gegevens (rapporten, gegevens m.b.t. schoolverzuim, schorsing, verwijdering, etc.) van de leerling volledig ter beschikking te stellen aan het Rijnlands Lyceum Wassenaar. De ouder geeft het Rijnlands Lyceum Wassenaar toestemming om onderwijskundige gegevens op te vragen bij de vorige school/scholen.

  AkkoordNiet akkoord  Met de aanmelding geeft ondergetekende aan de grondbeginselen en de uitgangspunten voor het onderwijs, programma en inrichting, zoals het Rijnlands Lyceum deze heeft gepubliceerd in de Schoolgids en op de website te accepteren.

  De ouder/verzorger geeft aan de grondbeginselen/uitgangspunten te accepteren.
  JaNee

  Het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft de regels voor maken, gebruiken en beheer van beeldmateriaal beschreven in het ‘Protocol gebruik Beeldmateriaal RLW’.

  De ouder/verzorger/leerling (16 jaar en ouder) heeft kennis genomen van de inhoud van het
  ‘Protocol gebruik Beeldmateriaal RLW’.
  JaNee


  De ouder/verzorger/leerling (16 jaar en ouder) geeft de school toestemming voor het gebruik van beelden conform dit protocol.
  JaNee

  Ter informatie: in juni ontvangt u een uitnodiging voor de afname van een locker. In oktober ontvangt u een betalingsverzoek voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast ontvangt u per leerjaar/schoolsoort een betalingsverzoek. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de Schoolgids op de website.


  * Verplicht aankruisen