Kennismaken maken met RLW

Welkom bij het Rijnlands Lyceum Wassenaar

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar bestaat al meer dan 80 jaar en heeft bij de oprichting het motto ‘Vrij, niet stuurloos’ meegekregen. Bij de oprichting heeft het Rijnlands Lyceum het schoolmotto ‘Vrij, niet stuurloos’ meegekregen. Vrij in de betekenis van vrij denken, van open staan voor de mening van een ander en van niet bevooroordeeld zijn. Vrij denken ook in de zin van ontdekken, van nieuwsgierig zijn naar het onbekende en van het zoeken naar nieuwe kennis. Dat betekent leerlingen enthousiast maken om te leren. In een goede en gezellige sfeer waarin je als leerling op goede sturing van je docenten en ouders kan rekenen.

Het RLW is gehuisvest in een mooi schoolgebouw aan de Backershagenlaan in Wassenaar. Door het vele glas is het gebouw licht en transparant. Dat past bij het open karakter van de school. De grondslag van het Rijnlands is bijzonder neutraal: alle levensbeschouwingen worden gelijk gerespecteerd.

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar mag voor de afdelingen havo en vwo het Predicaat Excellente School voeren. In het totaal zijn er zeven scholen in Nederland die zich voor de beide afdelingen excellent mogen noemen. Het ministerie hanteert de volgende definitie: “Een excellente school is een integraal goede school die zich verder onderscheidt van andere goede scholen, vooral door een of meer expliciet(e) excellentiegebied(en) aan te bieden én deze excellentiegebieden integraal en succesvol door te voeren in de hele schoolorganisatie.”

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar maakt deel uit van de Stichting Het Rijnlands Lyceum. Deze scholengroep bestaat uit zes scholen: Rijnlands Lyceum Wassenaar, Rijnlands Lyceum Oegstgeest, Rijnlands Lyceum Sassenheim, International School of The Hague, European School The Hague Rijnlands Lyceum en de Eerste Nederlandse Montessorischool.