Creatieve school

Kunstklas

Jonge creatieve Rijnlanders met interesse voor kunst kunnen hun talenten ontwikkelen in de Kunstklas.

In samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag biedt het Rijnlands Lyceum Wassenaar jong talent een uitgebreid programma rond verschillende kunstvormen: beeldende kunst, grafisch ontwerpen, textiel & mode, fotografie, interieurarchitectuur & meubelontwerpen, interactief media design en art science. Leerlingen krijgen in de werkplaatsen les en werken met verschillende materialen, zoals hout, metaal, keramiek en textiel. De lessen worden gegeven op de Academie, door docenten van de Academie. De leerlingen volgen één middag per week les op de Academie.

Met de touringcar gaat mw Royle samen met de (wellicht) toekomstige en huidige kunstklasleerlingen naar Den Haag.

module fotografie Kunstklas

Leerlingen die geïnteresseerd zijn in de kunstklas en mee willen doen aan de Kunstklas kennismakingsmiddag kunnen zich via deze link opgeven voor de kennismakingsmiddag. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met mw Royle (k.royle@rijnlandslyceum-rlw.nl). Mw. Royle coördineert de activiteiten van de kunstklas.

Aan deelname is een toelatingsprocedure verbonden: de Academie toetst de geschiktheid voor de Kunstklas op basis van door de leerling ingeleverd eigen werk. Het lesprogramma staat open voor alle brugklassers. De mogelijkheid bestaat om in de 2e tot en met het eindexamenjaar door te gaan met het programma. Voor de kunstklas worden kosten doorberekend aan de ouders/verzorgers.

Inschrijving voor de kunstklas is mogelijk tot 1 juni 2024.

Meer informatie is te vinden in de aparte brochure over de kunstklas

Musical

Elk schooljaar wordt op het Rijnlands Lyceum Wassenaar een musical georganiseerd. Mevrouw van Leeuwen en mevrouw Haasnoot schrijven deze zelf. Leerlingen uit alle leerlagen en leerjaren kunnen auditie komen doen.

De musicalleerlingen vormen een hechte groep binnen de school en repeteren elke vrijdagmiddag ter voorbereiding op de voorstellingen in juni. Omdat de musical open is voor iedereen, leer je ook leerlingen uit verschillende leerjaren kennen. Dit maakt de musical extra leuk!

De musicals van de afgelopen jaren:
– 2016/2017: Greece

– 2017/2018: The Wicked Sound of Hogvard

A Spoonful of Sugar!

– 2018/2019: Zomaar Een Musical (ZEM)

–  2019/2020: Into the Bookstore

– 2021/2022: Rumour has It!

– 2022/2023: A Spoonful of Sugar

Op de vrijdagmiddag besteden we veel tijd aan zang, dans en acteren en geven we natuurlijk ook heel veel plezier met elkaar. Aan het einde van het schooljaar zijn we een echte musicalfamilie geworden en spelen we de voorstellingen voor een publiek van ouders, medeleerlingen en meer. 

In 2022 was de voorstelling voor het eerst volledig in het Engels, zodat iedereen mee kan doen aan de musical, ongeacht of je op de internationale afdeling zit, of havo, vwo, of tweetalig onderwijs volgt.

Wil je een indruk krijgen van de RLW musicals? Jullie kunnen ons vinden op Instagram als rijnlandsmusical.