Bestuur stichting

De scholen staan onder het bestuur van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, dat als bevoegd gezag de belangen van de scholen behartigt. Voor de organisatie en besturing van de Rijnlandse scholen is gekozen voor een eenvoudige structuur met zo min mogelijk managementniveaus, waarbij Personeelszaken & Organisatie en Financiën & Administratie op centraal niveau worden geregeld. Bestuurder van de stichting is drs. A. Kastelein (MBA).