Gymnasium

 

Op het gymnasium volgen de leerlingen naast Tweetalig Onderwijs ook de klassieke talen Latijn en Grieks. In de brugklas krijgen alle gymnasiumleerlingen Latijn, in de tweede klas komt daar het vak Grieks bij. Na de derde klas kiezen de leerlingen voor Latijn of Grieks, maar ze kunnen ook door met beide talen.
De gymnasiumafdeling op het Rijnlands heeft een lange traditie met tal van excursies als een bezoek aan het Archeon, een excursie naar Nijmegen en Xanten, museum- en theaterbezoeken en natuurlijk de Romereis in klas 4!