h1contact test
  Met de aanmelding geeft ondergetekende aan de grondbeginselen en de uitgangspunten voor het
  onderwijs, programma en inrichting, zoals het Rijnlands Lyceum deze heeft gepubliceerd in de
  Schoolgids en op de website te accepteren.

  De ouder/verzorger geeft aan de grondbeginselen/uitgangspunten te accepteren.
  JaNee

  Het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft de regels voor maken, gebruiken en beheer van beeldmateriaal beschreven in het ‘Protocol gebruik Beeldmateriaal RLW’.

  De ouder/verzorger geeft de school toestemming voor het gebruik van beelden conform dit
  protocol.
  JaNee

  Ter informatie: in juni ontvangt u een uitnodiging voor de afname van een locker. In oktober ontvangt u een betalingsverzoek voor de algemene vrijwillige ouderbijdrage. Daarnaast ontvangt u per leerjaar/schoolsoort een betalingsverzoek. Voor nadere informatie verwijzen we u naar de Schoolgids op de website.


  * Verplicht aankruisen