Excellente school

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar mag het Predicaat Excellente School voeren. Het ministerie hanteert de volgende definitie: “Een excellente school is een integraal goede school die zich verder onderscheidt van andere goede scholen, vooral door een of meer expliciet(e) excellentiegebied(en) aan te bieden én deze excellentiegebieden integraal en succesvol door te voeren in de hele schoolorganisatie.”