Excellente school

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar mag voor de afdelingen havo en vwo het Predicaat Excellente School voeren. In het totaal zijn er zeven scholen in Nederland die zich voor de beide afdelingen excellent mogen noemen. Het ministerie hanteert de volgende definitie: “Een excellente school is een integraal goede school die zich verder onderscheidt van andere goede scholen, vooral door een of meer expliciet(e) excellentiegebied(en) aan te bieden én deze excellentiegebieden integraal en succesvol door te voeren in de hele schoolorganisatie.”