Tweede-fasedag H3A

20 november 2020

Zoals bekend, moeten leerlingen in de derde klas een profiel en een bijbehorend vakkenpakket kiezen voor de Tweede fase ofwel de bovenbouw van hun opleiding. Om leerlingen van H3A een wat beter beeld te verstrekken van hoe nu precies de diverse vakken worden gegeven en wat de inhoud ervan is, hebben we op vrijdag 13 november een zogenaamde Tweede-fasedag georganiseerd, waarop de leerlingen alvast een schooldagje “bovenbouw havo” konden ervaren.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is 2e-fase-dag-2-1-700x525.jpg

Tijdens deze dag hebben de leerlingen informatie gekregen over o.a. het verschil tussen wiskunde A en wiskunde B, over de vorm en inhoud van de vakken NLT (natuur, leven en technologie), kunst, maatschappijleer en bedrijfseconomie. Daarnaast zijn ze binnen een aantal vakken ook daadwerkelijk aan de slag gegaan met een proefles. Zo moest er bij NLT een in drietallen een toren gebouwd worden met behulp van spaghetti en marshmellows, werd bij maatschappijleer verdachte mevrouw Nieuwmans (mentor H3A) verdedigd door de leerlingen aan de hand van verschillende theorieën met betrekking tot crimineel gedrag en werd het bij kunst duidelijk dat het juist de bedoeling is om niet alleen clichématig met het begrip “liefde” om te gaan!

Verder is er een start gemaakt met het zogenaamde preprofielwerkstuk (PPWS). De komende weken gaan leerlingen in twee- en drietallen aan de slag met een onderwerp dat te maken heeft met hun profielkeuze met behulp van het stappenplan voor een profielwerkstuk dat zij in de bovenbouw als examenonderdeel moeten maken. Op die manier worden leerlingen in de gelegenheid gesteld om alvast te oefenen voor het profielwerkstuk en tegelijkertijd zich te verdiepen in een mogelijke vervolgopleiding en of toekomstig beroep. De deadline voor het inleveren van de PPWS is woensdag 16 december. Na de kerstvakantie zullen de leerlingen dit ook nog aan hun klasgenoten presenteren. 

Kortom, het was een lange maar volgens de leerlingen toch vooral ook een interessante dag: niet alleen veel nieuwe informatie gehoord maar ook aan den lijve ervaren hoe er geleerd wordt in de bovenbouw. En last but not least: hopelijk vormde de dag ook een extra stimulans om goede resultaten in de derde klas te behalen, zodat ook echt gekozen kan worden voor het gewenste profiel. H3A heeft de eerste stap naar de Tweede Fase gezet!

Terug naar het overzicht