'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Schoolprofiel

egen onze leerlingen zeggen wij: Het Rijnlands is er voor jou! Ons doel is het om zo goed mogelijk onderwijs te geven in een voor onze leerlingen aantrekkelijke vorm. De sleutelwoorden voor het team van het Rijnlands Lyceum Wassenaar zijn actief, betrokken en uitdagend.

Actief

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar is een school met een breed aanbod aan activiteiten. Activiteiten in en buiten de lessen. Al die activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling van de leerling. Het zijn activiteiten met een heel divers karakter: van cultuur tot sport, voor de brugklas tot en met de eindexamenklas, van individueel tot collectief, van lokaal tot internationaal. De initiatieven voor de activiteiten komen uit de vaksecties of worden vanuit de schoolleiding voor een leerlaag georganiseerd. Wij staan altijd open voor initiatieven van leerlingen.

Betrokken

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar voelt zich verant- woordelijk voor zijn leerlingen zowel voor hun leer- resultaten als voor hun sociale ontwikkeling. Wij zien die verantwoordelijkheid als onze plicht naar de leerlingen en naar de ouders. Ons handelen is ge- richt op een succesvolle en fijne schooltijd voor onze leerlingen. De kern van onze school is betrokken- heid bij elke individuele leerling.

Uitdagend

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar wil elke leerling op haar of zijn niveau uitdagen. In elk schooltype is het ons doel om de leerling te motiveren en te helpen om het beste uit zichzelf te halen. De school realiseert dit door een breed onderwijsprogramma met extra vakken en veel activiteiten.

Onderwijsaanbod

Tweetalig Onderwijs*

Het Rijnlands Lyceum Wassenaar heeft sinds 1995 een TTO-afdeling. Tweetalig Onderwijs geeft leerlingen door hun vaardigheid in het Engels een voorsprong bij hun vervolgopleiding. In het tweetalig onderwijs is Engels in een groot deel van de vakken de voertaal. Het TTO heeft een onderbouw- en een bovenbouwprogramma. Op het RLW is de onderbouw (klas 1 t/m 3) van het gymnasium voor alle leerlingen tweetalig. Op het atheneum kunnen de leerlingen kiezen voor een Nederlandstalig of tweetalig programma. Het TTO-programma heeft een eigen activiteiten- en excursieprogramma met o.a. de TTOlympics en de Londenreis met een bezoek aan onze partnerschool Reed’s School.

Junior-TTO (VWO 1-3)

Leerlingen in Junior-TTO krijgen extra uren TTO-Engels en krijgen ongeveer 50% van de overige vakken in het Engels les. Daarnaast zijn er legio Engelstalige activiteiten. Na het succesvol afsluiten van het derde jaar ontvangen de leerlingen het Junior TTO-certificaat van het Europees Platform. Eén van de eisen daarvoor is de beheersing van het Engels op ERK B2 niveau.

Senior-TTO (VWO 4-6)

In de bovenbouw kiezen alle leerlingen hun profiel. De profielvakken bereiden de leerling voor op het Nederlands examen en worden daarom in het Nederlands onderwezen. Senior-TTO leerlingen doen de vakken die met een schoolexamen worden afgerond, zoals International Social Studies & Theory of Knowledge, CKV en KCV in het Engels. In klas 5 en 6 volgen de leerlingen het IB-English Language and Literature programm. Aan het einde van hun schoolcarrière behalen de Senior-TTO leerlingen drie diploma’s: het VWO- of gymnasiumdiploma, het Senior-TTO certificaat en het IB diploma voor Engels.
Voor het TTO-programma wordt schoolgeld in rekening gebracht.

Kunstklas*

In de Kunstklas kunnen leerlingen van het Rijnlands Lyceum Wassenaar lessen volgen op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. De lessen worden op woensdagmiddag gegeven. In het lesprogramma komen de verschillende kunstdisciplines aan de orde: beeldende kunst, fotografie, grafisch ontwerpen, mode en textiel, interieurarchitectuur en art science.  

Chinese Taal en Cultuur*

Het vak Chinese Taal en Cultuur wordt gegeven in klas 2 t/m 5. Vanaf het schooljaar 2017-2018 zal Chinees ook worden aangeboden in vwo 6 zodat de eerste leerlingen op RLW eindexamen Chinees vwo kunnen doen. In de tussenklassen worden de zogenaamde HSK-examens afgenomen. Dit zijn internationaal erkende examens van het Confucius Instituut.

Extra programma’s Frans en Duits

De secties Frans en Duits bieden de mogelijkheid om binnen en buiten het reguliere programma internationaal erkende examens van het Institut Français en het Deutsches Sprachdiplom (DSD) te behalen.

Voor het vak Frans betreft dit het Delf Junior A1 examen (brugklas) en het Delf examen A2 (derde klas). Leerlingen kunnen buiten het reguliere programma om aan de voorbereidende cursussen voor deze certificaten deelnemen.

Voor het vak Duits mag het Rijnlands als erkende  DSD ( Deutsches Sprachdiplom)- school aan het Duitse Taaldiploma  van het Duitse Ministerie van Onderwijs (KMK) deelnemen.  In samenwerking met de Deutsche Schule in Den Haag bereidt de sectie Duits de leerlingen vanaf de derde klas voor op het DSD-examen in de vierde klas. Het DSDI-examen is een internationaal erkend examen op B1-niveau en geldt als bewijs van kennis van de Duitse taal op een niveau dat   vereist is voor toelating tot een Studienkolleg dat voorbereidt op een  studie in Duitsland en wordt kosteloos aangeboden. Het examen wordt op school afgenomen en bestaat uit een schriftelijk  examen en een mondeling examen. De opdrachten hiervoor worden in Duitsland samengesteld en  gecorrigeerd.

Het mondeling examen wordt afgenomen door de docent Duits in samenwerking met een examinator van DSD.

Meer informatie vindt u op www.institutfrancais.nl en www.bva.bund.de > DSD I 

Extra bètavakken

Naast wiskunde, natuurkunde, scheikunde, biologie en techniek wordt op de havo het extra vak NLT (Natuur, Leven en Technologie) aangeboden. Op het vwo is wiskunde D het extra bètavak.

*Voor dit programma wordt schoolgeld in rekening gebracht