'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

ZorgAdviesteam

Het Zorg- en Adviesteam (ZAT) heeft tot doel zorg op maat voor leerlingen te bevorderen. Het team bestaat uit externe deskundigen op het gebied van jeugdzorg en docenten van de school die betrokken zijn bij de leerlingbegeleiding. De professionele hulpverleners zijn: een medewerker van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG, zie: www.cjgwassenaar.nl), een medewerker van Maatschappelijk Werk, de Leerplichtambtenaar, een medewerker van de Jeugdpolitie (op afroep) en een medewerker van de GGD. Het Zorg- en Adviesteam, mentoren, vertrouwenspersonen, afdelingsleiders, docenten en andere medewerkers van de school kunnen leerlingen ter bespreking voordragen. Het team kan adviseren op het gebied van signalering en preventie en eventueel doorverwijzen. Het ZAT vergadert eenmaal per zes weken op school. De heer J. van Benten en mw. K. van Leeuwen geven als zorgcoördinatoren leiding aan het Zorg- en Adviesteam. Ook de leerling zelf en de met het wettelijk gezag belaste ouder/verzorger kunnen zich tot de heer van Benten wenden voor een aanmelding bij het Zorg- en Adviesteam.