'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Vertrouwenspersonen

De school heeft vertrouwenspersonen aangesteld bij wie leerlingen, ouders en medewerkers terecht kunnen voor zaken die een grote mate van vertrouwelijkheid eisen. Dit zijn :

Mw. drs J.M.M. Langereis
E  j.langereis@rijnlandslyceum-rlw.nl

Dhr. dr A.W.H. Massier
a.massier@rijnlandslyceum-rlw.nl

De externe vertrouwenspersoon voor de scholen van de Stichting het Rijnlands Lyceum wordt vervuld door de vertrouwenspersonen van :
Centrum Vertrouwenspersonen Plus, T 06-81316936, W www.cvp-plus.nl