'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

RT en Dyslexie

In het kader van een zorgvuldige toewijzing van zorgmiddelen hebben de Wassenaarse basisscholen en voortgezet onderwijsscholen met elkaar criteria opgesteld waaraan dyslexieverklaringen dienen te voldoen. Indien dyslexieverklaringen niet voldoen aan deze criteria zullen zij niet worden geaccepteerd.

Criteria acceptatie dyslexieverklaringen in het basisonderwijs

1. In het basisonderwijs worden vanaf augustus 2012 alleen verklaringen geaccepteerd die zijn afgegeven op basis van vergoede zorg.
2. In het basisonderwijs worden vanaf augustus 2012 alleen verklaringen geaccepteerd die zijn afgegeven op basis van het protocol masterplan dyslexie 2006.

Criteria acceptatie dyslexieverklaringen in het voortgezet onderwijs

1. In het voortgezet onderwijs worden vanaf augustus 2012 alleen verklaringen geaccepteerd die al op de basisschool zijn verkregen en geaccepteerd.
2. In het voortgezet onderwijs geldt vanaf augustus 2012 voor dyslexieverklaringen die pas in het voortgezet onderwijs worden verkregen het volgende: deze dyslexieverklaringen worden alleen geaccepteerd indien ze zijn verstrekt door een GZ psycholoog en/of orthopedagoog, die op basis van het protocol masterplan 2006 dyslexie werkt. Het is hierbij zeer wenselijk dat de anamnese een rol heeft gespeeld, inhoudende dat de schoolresultaten een langere periode zijn meegewogen.
In zijn algemeenheid geldt voor zowel het basisonderwijs als het voortgezet onderwijs dat alleen verklaringen die zijn verkregen met medeweten van en in samenwerking met de school, worden geaccepteerd.

Eventuele kosten

Indien overlegde dyslexieverklaringen niet voldoen aan bovenstaande gestelde criteria zijn wij als school genoodzaakt de desbetreffende dyslexieverklaring niet te accepteren. Alle reeds gemaakte kosten, dan wel toekomstige kosten voortvloeiend uit het verkrijgen van een nieuwe dyslexieverklaring komen voor rekening van de ouders.

Download: Regeling dyslexie in het kader van Passend Onderwijs Rijnlands Lyceum Wassenaar

Download: addendum regeling dyslexie RLW