'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Rapporten

Het schooljaar is ingedeeld in 3 periodes. Elke periode wordt afgesloten met een rapport. In de brugklas krijgt elke leerling daarnaast halverwege de eerste periode een cijferoverzicht. Ook geldt voor de brugklas tot de herfstvakantie de zogenaamde “milde” periode. Leerlingen kunnen in deze periode aan het toetssysteem wennen en mogen eventueel onvoldoende cijfers herkansen.

Het schooljaar kent in het voor- en het najaar een “groene week”. In deze weken worden de bijzondere schoolactiviteiten, zoals studiereizen, meerdaagse projecten en excursies geconcentreerd.