'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Het Schoolsecretariaat

Het schoolsecretariaat verzorgt de interne administratie van de school. Het voor de leerlingen en ouders meest zichtbare onderdeel daarvan is de cijferadministratie en het eindexamensecretariaat. Het schoolsecretariaat verwerkt de gegevens over de ouderbijdragen, excursies, leerling-activiteiten e.d. De facturatie wordt uitgevoerd door het Centraal Bureau van de Stichting Het Rijnlands Lyceum. Dit doet de financiële administratie voor de zes scholen van het Rijnlands Lyceum

Het schoolsecretariaat heeft twee medewerkers: mw. M. Karman (hoofd) en mw. E. Smit. Mw. Karman is de secretaresse van de rector. Het secretariaat is bereikbaar via het algemene nummer (070 511 04 00). Het schoolsecretariaat bevindt zich naast de rectorskamer in de A-vleugel.

Het telefoonnummer van het Centraal Bureau van de Stichting Het Rijnlands Lyceum is 071 573 09 10.