'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Tweetalig Onderwijs

In de onderbouw bedraagt het schoolgeld voor de tweetalige stroom € 595,- per schooljaar.
In de vierde klas is het aantal vakken in de tweetalige stroom kleiner dan in de onderbouw.
Het TTO-schoolgeld voor de vierde klas is € 256,-