'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

De mentor

De mentor coacht de klas (bovenbouw: groep) als geheel en de individuele leerlingen. De mentor bewaakt het sociale welbevinden van de leerling en de resultaten. De mentor is het directe aanspreekpunt voor de ouders bij vragen over de voortgang van het individuele leerproces. Ook voor de leerlingen is de mentor de centrale spil in de school. Anders gezegd; als je iets niet weet, ga je naar je mentor. Deze kan de leerling zelf helpen of bij specifieke vragen doorverwijzen.

Aan het begin van het schooljaar zijn er voor de ouders twee informatiebijeenkomsten met de mentor:

  • De algemene kennismakingsavond met de mentor van de klas/groep en de ouder van de kinderen in de klas van uw zoon of dochter;
  • De individuele spreekavond met de mentor

De overige algemene mentorcontacten zijn leerlaaggebonden. Dat wil zeggen; afhankelijk van de specifieke keuzes of programma’s in de leerlagen zijn er mentorbijeenkomsten. Een voorbeeld daarvan is de zogenaamde profielkeuzeavond.

De kortste route naar de mentor en het maken van een afspraak verloopt via e-mail. U kunt de mentor ook via het servicepunt bellen.

Het overzicht van mentoren per klas/groep wordt bij aanvang van het nieuwe schooljaar op de website gepubliceerd.