'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

De afdelingsleider

De afdelingsleider is als schoolleider verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van zijn of haar afdeling. De afdelingsleider geeft leiding aan de mentoren teams. De afdelingsleider heeft regulier overleg met de mentoren van de betreffende leerlaag. Daarbij wordt de algemene voortgang van het onderwijsproces besproken en worden – indien nodig – individuele leerlingen besproken. De afdelingsleider ondersteunt de mentor. De mentor is voor de ouder de eerste contactpersoon. Bij bijzondere vragen komt de afdelingsleider in beeld. Dit is bijvoorbeeld het geval bij verzoeken om extra verlof.

De afdelingsleider voert vier maal per schooljaar overleg met de klassenouders van zijn afdeling. Voor dit overleg is er een vaste agenda. Van het overleg wordt verslag gemaakt. Dit verslag wordt aan alle ouders van de afdeling toegezonden.

Naast het leiden van de afdeling vervullen de afdelingsleiders een specifieke taak als schoolleider.

  • De heer De Vries onderhoudt de contacten met het basisonderwijs en de Schooladviesdienst en is verantwoordelijk voor de PR van het RLW.
  • De heer Van Benten is vanuit de schoolleiding verantwoordelijk voor het zorgbeleid.
  • Mevrouw Van Dam is kwaliteitscoordinator.
  • Mevrouw Rietmeijer coördineert vanuit de schoolleiding de leerlingactiviteiten, waaronder het Centraal Bestuur en het Leerlingenbestuur.

 Overzicht afdelingsleiders schooljaar 2018-2019

drs M. de Vries afdelingsleider brugklassen m.devries@rijnlandslyceum-rlw.nl
dhr J.J. van Benten afdelingsleider 2A, 2B, 2C, A3A, A3B, A3C en G3A j.vanbenten@rijnlandslyceum-rlw.nl
mw A. van Dam afdelingsleider 2D (ath) en havo (2E), H3, H4, H5 a.vandam@rijnlandslyceum-rlw.nl
mw drs H. Rietmeijer afdelingsleider VWO 4, 5 en  6 h.rietmeijer@rijnlandslyceum-rlw.nl