'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Aanmelding brugklas

Het aanmeldingsformulier voor de brugklas 2019-2020 zal binnenkort op deze pagina worden gepubliceerd.

Contact:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de afdelingsleider brugklassen, drs M. de Vries. Hij is bereikbaar via het e-mailadres m.devries@rijnlandslyceum-rlw.nl of via telefoonnummer 070 511 04 00.