'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Mediatheek

Mediatheek

Het Rijnlands Lyceum beschikt over een mediatheek, waar de leerlingen zelfstandig kunnen studeren. In de mediatheek zijn er naast boeken (literaire romans en informatieve boeken) ook computers. In de mediatheek zijn er 36 vaste computers voor individueel gebruik. Daarnaast staan er 2 karren met ieder 28 chromebooks. Eén kar kan in zijn geheel worden ingezet bij de les. De chromebooks uit de tweede kar zijn voor individueel gebruik voor leerling of docent. Op dezelfde etage is het computerlokaal, waar 33 computers staan. Deze zijn voor klassikaal gebruik onder begeleiding van een docent of voor een groep onder begeleiding van mediatheekpersoneel. Alle leerlingen krijgen een eigen account, zodat zij makkelijk gegevens kunnen opslaan.

 

Faciliteiten

Op de computers in de mediatheek staat een aantal digitale abonnementen, die de leerlingen gratis kunnen raadplegen , t.w.: de Uittrekselbank, de Actuele Documentatiebank, de Krantenbank (hierin zijn o.a. 7 Nederlandse dagbladen opgenomen). Leerlingen kunnen tegen betaling van  € 0,05 voor een zwart-wit print en € 0,50 voor een kleurenprint een uitdraai krijgen.

Boeken

Regelmatig worden er nieuwe boeken aangeschaft. Alle boeken in de mediatheek zijn opgenomen in de geautomatiseerde catalogus van Aura. Deze catalogus kunnen de leerlingen als een app op hun mobiele telefoon downloaden. Zo kunnen ze  zelf naar een boek zoeken en kijken of het boek aanwezig is of uitgeleend. Met hun lenerspas kunnen ze de benodigde boeken voor 3 weken lenen. Verlengen kunnen ze ook zelf via de app.

Om de catalogus in te zien klikt u op : https://rijnlandslyceumwassenaar.auralibrary.nl/auraicx.aspx

 

Openingstijden en regels

In de mediatheek werken een mediathecaris, 2 assistenten en 4 vrijwilligers. De mediatheek is geopend van maandag tot en met vrijdag. Op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 16.00 uur. Op woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 15.30 uur.

De belangrijkste regels zijn :

  • Eten en drinken is niet toegestaan
  • Gebruik van mobiele telefoon is verboden
  • De computers mogen alleen voor studiedoeleinden worden gebruikt