'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Excellentieprojecten

De school organiseert voor leerlingen verschillende verrijkings- en verdiepingsactiviteiten. Aan een aantal van deze activiteiten zijn extra kosten verbonden. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar participeert in samenwerkingsprojecten met het hoger onderwijs. Aan deelname kunnen kosten verbonden zijn die desbetreffende instellingen via school of direct bij de ouders in rekening brengen.

Het Keuzecollege (Universiteit Leiden)

Voor VWO leerlingen uit de bovenbouw met een goede cijferlijst en veel belangstelling voor oriëntatie op een bepaald vak bestaat de mogelijkheid om te kiezen uit daarvoor aangegeven colleges, die in het gewone eerstejaarscurriculum gegeven worden in Leiden. Van de leerlingen wordt verwacht dat ze in het door hen gevolgde college ook tentamen doen.

Lapp-Top (Universiteit Leiden)

Aan uitstekend presterende leerlingen in de boven- bouw VWO biedt het Lapp-Top programma (Leiden Advanced Pre-University Programme for Topstudents) de mogelijkheid om zich acht weken lang één middag in de week intensief te verdiepen in één van de onderwerpen die de universiteit aanbiedt, variërend van Talen en Culturen van Afrika tot Sterrenkunde (zie www.lapp-top.leidenuniv.nl). Al sinds een aantal jaren nemen leerlingen van het Rijnlands Lyceum Wassenaar deel aan dit programma.

Pre-University College (Universiteit Leiden)

Pre-University College (PRE) is een samenwerkingsverband van de Universiteit Leiden en VWO-scholen uit de regio. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar is één van deelnemende scholen. Het programma is bedoeld voor gemotiveerde en ambitieuze leerlingen uit de vijfde en zesde klas van het VWO. Zij volgen gedurende twee jaar één dagdeel per week onderwijs aan de Universiteit. Het programma bestaat uit multidisciplinaire blokken en meer specifieke onderzoeksprojecten in verschillende disciplines (zie www.pre-universitycollege.leidenuniv.nl). De universiteit en de deelnemende scholen willen bereiken dat deze VWO-leerlingen hun talenten optimaal ontwikkelen.

Junior TU Delft (Technische Universiteit Delft)

In het voorjaar van 2008 is de TU Delft gestart met het aanbieden van een drietal themablokken bestemd voor leerlingen van 5 VWO. Leerlingen van onze school volgen dit programma met enthousiasme. Men wil op deze manier leerlingen laten kennis maken met het onderwijs aan de TU, zowel inhoudelijk als qua werkwijze. Meer informatie is te vinden op de website www.junior.tudelft.nl.

Het Universumprogramma

Het Platform Bèta Techniek stimuleert scholen om zich te profileren als bètaschool en om extra aandacht te besteden aan de aard en het niveau van de exacte vakken. Voor deze scholen heeft het Plat- form het Universum Programma ingesteld. Het Rijnlands Lyceum is met ingang van het schooljaar 2009-2010 toegelaten tot dit programma. Met dit stimuleringsprogramma probeert het Platform Bèta Techniek een bijdrage te leveren aan aantrekkelijk en interessant bètaonderwijs, met het doel dat meer jongeren kiezen voor een natuurprofiel en voor een bètatechnische studie in het hoger onderwijs.

Jetnet

Jetnet is het samenwerkingsverband dat een aantal scholen heeft gesloten met Nederlandse multinationals. De Jetnet partner van het Rijnlands Lyceum Wassenaar is Shell. Het doel van Jetnet is het bevorderen van de keuze voor bètastudies. In het kader van de profiel- en beroepskeuze geven jonge academici, die werkzaam zijn bij Shell, voorlichting aan onze leerlingen. Het programma omvat onder andere korte eendaagse stages op het Shell laboratorium, excursies naar Pernis en speciale docentendagen.

Kunstklas

Jonge creatieve Rijnlanders met interesse voor kunst kunnen hun talenten ontwikkelen in de Kunstklas. In samenwerking met de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag biedt het Rijnlands Lyceum Wassenaar jong talent een uitgebreid programma rond verschillende kunstvormen zoals beeldende kunst, fotografie, grafisch ontwerpen, mode en textiel, interieurarchitectuur en art science. De lessen worden gegeven op de Academie door docenten van de Academie. De leerlingen volgen één middag per week les op de Academie. Aan deelname is een toelatingsprocedure gebonden, waarin de Academie de geschiktheid voor de Kunstklas toetst op basis van door de leerling ingeleverd eigen werk. Het lesprogramma staat open voor alle brugklassers. De mogelijkheid bestaat om in de tweede en derde klas door te gaan met het programma. Voor de kunstklas worden kosten doorberekend aan de ouders/verzorgers. Meer informatie is te vinden in de aparte brochure over de Kunstklas. Mw. K. Royle coördineert de activiteiten van de kunstklas.

Model United Nations

Elk jaar nemen leerlingen uit 4, 5 en 6 VWO deel aan het internationale simulatiespel Model United Nations (MUN). Zij nemen onder begeleiding van de MUN director deel aan verschillende conferenties in o.a. de International School of The Hague (MUNISH) en het Stedelijk Gymnasium Leiden (LEMUN). Deze conferenties duren van vrijdag t/m zondag. De belangrijkste conferentie is The Hague International Model United Nations (THIMUN). Aan THIMUN doen ongeveer 3500 leerlingen van over de gehele wereld mee. Deze conferentie duurt een week, van maandag t/m vrijdag. Sinds 2003 organiseert het Rijnlands Lyceum Wassenaar DEMUN, een eendaagse conferentie waarbij ervaren MUN-leerlingen voorlichting geven aan leerlingen in de onderbouw van het RLW en andere scholen. Contactpersonen zijn: mw drs S.M. Hoogcarspel en mw drs D. Stout.

Public Speaking Competition

Vertegenwoordigers van onze school doen al jaren mee aan de National Public Speaking Competition for Schools, georganiseerd door de BBC en het Genootschap Nederland Engeland. Achtmaal haalde een Rijnlander de finale in Nederland. Vijf Rijnlanders hebben Nederland mogen vertegenwoordigen in de finale in Londen en in mei 2003 wist één van onze leerlingen daar zelfs de prijs voor de beste non-native speaker in de wacht te slepen.

Gemeenteraad van Madurodam

Het Rijnlands is al sinds jaren met twee leerlingen (meestal uit 4 en 5 VWO) vertegenwoordigd in de Gemeenteraad van Madurodam.

Evenementen en feesten

Schoolfeesten, modeshow, sportwedstrijden en dauwtrappen worden georganiseerd door het Centraal Bestuur De Sinterklaasviering wordt verzorgd door leerlingen van de eindexamenklassen. De kerstviering voor de brugklassen wordt georganiseerd door het brugklasteam en de leerlingen zelf. Een jaarlijks hoogtepunt is het kerstbal met alle leerlagen.

Vereniging Rijnlanders Wassenaar (VRW)

De alumni van het Rijnlands Lyceum Wassenaar kunnen lid worden van de Vereniging Rijnlanders Wassenaar (VRW). De VRW organiseert reünies, ondersteunt de public speaking activiteiten op school en reikt jaarlijks de VRW-beker uit aan een examenleerling met een bijzondere verdienste voor de school.

In 2011 bestond het Rijnlands Lyceum Wassenaar 75 jaar en in dit kader organiseerde de VRW een lustrumreünie (www.oudrijnlanderswassenaar.nl).

Muziekavond/Open podium

De docenten muziek en theater organiseren samen met bovenbouwleerlingen de muziekavond: het Open Podium. Leerlingen uit alle klassen en medewerkers van de school tonen op het Open Podium hun talenten op het gebied van muziek, dans en cabaret.

Samenwerking met de School voor Jong Talent

Leerlingen van de School voor jong Talent (Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten) te Den Haag kunnen lessen volgen op Rijnlands Lyceum Wassenaar. Het vak Cultureel Kunstzinnige Vorming (CKV) organiseert in samenwerking met de School voor Jong Talent projecten en culturele activiteiten. Contactpersoon is dhr F. Karremans.

Careerday

Om het jaar organiseert de decaan de Careerday. Op deze dag krijgen de bovenbouwleerlingen informatie over vervolgstudies en beroepen. De praktijkvoorlichting over beroepen wordt gegeven door ouders en oudleerlingen. De informatie over de verschillende studies wordt verzorgd door medewerkers en studenten van diverse MBO- en HBO-scholen en Universiteiten.

Sportevenementen

De sectie bewegingsonderwijs organiseert door het jaar heen voor de verschillende leerjaren toernooien:

  • de kennismakingssportdag voor de brugklas
  • een basketbal-, softbal- en volleybaltoernooi (voor respectievelijk het eerste, tweede en derde leerjaar)
  • een schaatsmiddag voor alle leerlingen uit de onderbouw
  • leerlingen uit de onder- en bovenbouw nemen onder leiding van de sectie bewegingsonderwijs deel aan verschillende interscolaire toernooien, waaronder de Nationale Shell Schoolhockeycompetitie.

Goede doelen

Met veel enthousiasme organiseren leerlingen ver- schillende evenementen waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Voorbeelden van deze goede doelen zijn Warchild, het Koningin Wilhelminafonds en Alpe d’HuZes.

Daarnaast heeft de school als permanent goed doel de Stichting Ghanasi, opgericht door een oud-leerling van het Rijnlands, Georgina Kwakye, om scholen en leerlingen in Ghana te helpen. Afgelopen schooljaar stond ook Run for Rio op het goede doelen programma van de school.