'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Decanaat

De decaan op het RLW is mevrouw C. Erbé Tas.

Je kunt haar kamer vinden in de mediatheek.

Wat kun je van de decaan verwachten?

 

Ten eerste:

Heb je dringende vragen m.b.t. vervolgstudie, profiel-keuze etc. stel die via de mail:

n.erbe@rijnlandslyceum-rlw.nl

Je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

Ten tweede:

Heb je behoefte aan een gesprek met de decaan, omdat je nog helemaal niet weet welk profiel je wilt kiezen, of welke vervolgopleiding je wilt gaan doen na je eindexamen.

Kom langs op één van onderstaande spreekuren:

 Maandag het derde en vierde uur;
 Dinsdag het derde en vierde uur;
 Woensdag het vierde en zesde uur.

 Als je op een ander moment een gesprek wilt, dan moet je dat even zelf afspreken.

Je ouders zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom!!!!!!

Ten derde:

Als je in de bovenbouw zit is het belangrijk je zo snel mogelijk te oriënteren op je vervolgstudie. Dit doe je in de studieles met je mentor.
In de bovenbouw krijg je via je mentor een vragenlijst, waarop je o.a. moet invullen wat je wilt gaan doen na de middelbare school. Via deze formulieren krijgt zowel je mentor, als de decaan inzicht in wie waar naar toe gaat na het eindexamen.

Door het bezoeken van open dagen, meeloopdagen en proef studeren ga je trapsgewijs een steeds beter beeld krijgen van wat voor jou de geschikte vervolgstudie is. 

Informatie hierover vind je o.a. op de posters die hangen op de ramen en de deur van mijn kamer. De meest actuele informatie vind je natuurlijk op de sites van de vervolgopleidingen. (www.HHS.nl; www.hogeschoolrotterdam.nl; www.hotelschool.nl; www.tudelft.nl; www.eur.nl; www.vu.nl; www.rug.nl; www.uu.nl;  etc. etc.)

In oktober en november worden weer de Leidse Voorlichtingsavonden georganiseerd door de middelbare scholen van de Leidse kring. Op deze avonden komen universiteiten, HBO’s en MBO’s uit het hele land voorlichting geven over de studies, die je bij hen kunt volgen. In de bovenbouw is het voor alle leerlingen verplicht minimaal 1 avond van deze voorlichtingsavonden te bezoeken. Informatie over deze avonden volgt vanuit het decanaat, maar kan ook teruggevonden worden op www.leidsevoorlichtingsavonden.nl 
Van alle voorlichtingsactiviteiten, waar je aan deelneemt moet een kort verslagje worden ingeleverd bij de mentor.
Als een voorlichtingsactiviteit binnen schooltijd valt moet daarvoor een blauw formulier worden ingeleverd ondertekend door de ouders.

Ten vierde:

Er zijn ook allerlei studie- en beroepskeuze interessetests. Op de computers in de mediatheek kun je bv naar www.lcdata.nl gaan. Op deze site kun je 4 onderdelen raadplegen. Twee zijn er voor het VMBO en MBO  en twee voor HAVO en VWO leerlingen, HBO en universitair. Het eerste gedeelte van deze programma’s heeft iedereen in de derde klas gedaan en is bedoeld als hulp bij de profielkeuze.  Het tweede gedeelte is bedoeld als hulp bij studie- en beroepskeuze. Om in te loggen heb je een code nodig. De code kun je opvragen in de mediatheek bij mw. Hageraats.
Het tweede gedeelte kun je in de studieles of thuis doen. Leerlingen uit VWO 6 hebben geen studieles, dus die moeten deze test wel zelf doen.
Verder zijn er ook veel sites waarop dit soort tests staan (www.tkmst.nl; www.studiekeuze123.nl; en zo zijn er nog meer).

TENSLOTTE: Onderstaand is ZEER belangrijk voor de leerlingen uit HAVO-5 en    

                           VWO-6 èn alle leerlingen die komend schooljaar 18 worden!!!!!!!!!

 

Zit je momenteel in HAVO-5 of VWO-6, dan is het belangrijk zo snel mogelijk via www.studielink.nl een account aan te maken en te zorgen dat je je via een digid-account kunt inloggen.

Via www.studielink.nl kun je dan al allerlei informatie over studies, het sociaal leenstelsel etc. krijgen. Via deze site schrijf je je in de loop van het jaar in voor je vervolgstudie.

 

LET OP: Bij alle opleidingen je voor 1 mei inschrijven!!!!!!

 

Bij sommige studies is er een mogelijkheid voor decentrale selectie. Als dit zo is dan moet je je in de meeste gevallen al voor 15 januari (!!!!!!!!) opgeven, maar er zijn ook vervolgopleidingen, waarvan inschrijving en selectie al in oktober start.  Ook dit kun je vinden op de sites van de opleidingen.

Leerlingen die in de loop van het komende schooljaar 18 worden krijgen vanaf dat moment geen kinderbijslag meer. Informatie hierover wordt i.h.a. een maand of drie voordat je 18 wordt thuisgestuurd!!!!!!!

 

Mocht er iets niet duidelijk zijn neem dan contact op met ondergetekende,

 

Mevrouw C. Erbé-Tas