eindexamenexpositie kunstvak V6

17 april 2020

Begin april zijn alle kunstwerken van de leerlingen kunstvak H5 en V6 op school ingeleverd bij de vakdocenten mw Voorham en mw Van der Hofstede met een mondelinge toelichting (op afstand!) van de leerlingen. Een bijzonder moment in bijzondere tijden.

De vier thema´s voor V6 waren dit jaar de Apocalyps, Homo Technicus, Kunst in een koffer en Titel van een kunstwerk of songtekst als inspiratie. De 34 leerlingen V6 hebben het hele schooljaar gewerkt aan hun onderzoek en kunstwerk. Het onderzoek is vastgelegd in hun logboek.

Het meest gekozen thema – de Apocalyps – bleek een verrassend actuele. Een groot deel van de leerlingen had dit thema nog maar net gekozen toen deze aardbol geteisterd zou gaan worden door grote bosbranden, sprinkhanenplagen en een ver strekkende corona pandemie. Onze leerlingen bleken goede waarnemers en maakten intelligente, creatieve soms optimistische, soms inktzwarte beschouwingen, dachten na over oplossingen en maakten kunstwerken waarin zij laten zien dat zij creatieve en kritische wereldbewoners zijn. Het stemt hoopvol dat deze lichting eindexamenleerlingen met deze kritische houding en de onderzoekende en creatieve blik in de toekomst, hun steentje gaat bijdragen in het wellicht oplossen van deze wereldwijde problemen zoals milieuvervuiling, politieke onrust en ziekte. Onderwerpen die in hun kunstwerken aan bod komen.

Zoals de man met het gasmasker in de animatiefilm van Merel ons op een bord toont: ‘Save the world while you still can’.

Los van deze boodschap zijn er ook prachtige persoonlijke verhalen, bespiegelingen over de (soms moeizame) verhouding van de mens met techniek gemaakt en grappige en mooie verhalen over reizen, muziek, verloren dromen en liefde verteld en serieuze kunstwerken over actuele problemen zoals corona, vervuiling en vluchtelingen gemaakt. Dit alles vormgegeven in veel verschillende technieken zoals schilderen, tekenen, mode, make-up, fotografie, beelden in hout, afval en speksteen, collage, als GIFje, (animatie)film en linosnede.

Al deze mooie kunstwerken staan nu ongezien te fonkelen in het tekenlokaal. Zonde: zij moeten gezien worden! Daarom deze digitale expositie zodat iedereen van deze kunstwerken kan genieten zoals wij ook van hun hebben genoten. Veel plezier!

Mw. M. van der Hofstede

Terug naar het overzicht