Corona Update 5 januari 2022

20 december 2021

Beste ouders en leerlingen,

Allereerst de beste wensen voor het nieuwe jaar! Ik hoop van harte dat 2022 een jaar wordt dat  voorspoed, geluk en vooral een goede gezondheid gaat brengen!

Afgelopen maandag 3 januari kwam het bericht dat de leerlingen in het voortgezet onderwijs na de kerstvakantie weer naar school mogen. Daar zijn we erg blij mee!

De eerste schooldag na de kerstvakantie is maandag 10 januari. We heten de leerlingen graag in de eerste pauze (10.40 – 11.00 uur) welkom. De lessen starten om 11.00 uur. 

Voorafgaand aan de ontvangst van de leerlingen bespreekt het team van docenten en medewerkers de werkwijze en veiligheidsvoorschriften in de komende periode.

Voor de leerlingen is het belangrijk om te weten dat de regels die voor de vakantie van kracht waren nog steeds gelden. In verband daarmee is het op school verplicht om in de gangen e.d. een mondkapje te dragen. Ook het advies om tweemaal per week een zelftest af te nemen blijft van kracht. Leerlingen die in het buitenland zijn geweest wordt verzocht om via https://reizentijdenscorona.rijksoverheid.nl
na te gaan of quarantaine verplicht is. In het geval van quarantaine of een positieve testuitslag verzoeken wij de ouders om de afdelingsleider daarover per mail te informeren.

We wensen iedereen nog een fijne voortzetting van de vakantie en kijken er naar uit om de leerlingen weer op school te zien!

Namens het team van het Rijnlands Lyceum,

met vriendelijke groet,

J. Leuiken, rector

Terug naar het overzicht