13-03-2020 UPDATE CORONAVIRUS

13 maart 2020

Beste ouders en leerlingen, 

Zoals u/jullie ongetwijfeld uit de pers heeft/hebben gehoord, gelden vanaf 12 maart strengere maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus.   

Vanaf nu geldt dat je thuis moet blijven als je verkouden bent. Bij een neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts mag je dus niet naar school komen. Dit geldt voor iedereen: leerlingen, medewerkers en ouders. Afmelden gaat op de gewone manier: bellen met het nummer voor ziekmeldingen (070 5146374). 

De regering heeft bepaald dat de scholen open blijven. We zullen wel extra voorzichtig moeten zijn. Daarom gaan we op school kritisch kijken naar de activiteitenkalender in de komende periode. Soms zullen we ervoor moeten kiezen om activiteiten uit te stellen.  

In de komende anderhalve week is het schoolexamen en de toetsweek voor de bovenbouw. Daar hangt voor de examen- en bovenbouwleerlingen heel veel vanaf. Daarom geven we daar in de organisatie voorrang aan. We hopen dat de andere leerlingen er begrip voor hebben wanneer dat bijvoorbeeld leidt tot wijzigingen in het rooster of bijvoorbeeld een wat langere periode voordat je van je docent werk terug krijgt. Vanwege de schoolexamens/toetsen, vragen we aan de examenleerlingen en bovenbouwleerlingen (of hun ouders) om bij ziekte – naast de melding aan het servicepunt (070 5110400)  – een mail aan de afdelingsleider te sturen. Die neemt dan telefonisch contact op.  

Voor alle leerlingen en ouders geldt dat het heel belangrijk is om de school bij bijzonderheden direct te informeren. Dit geldt in het bijzonder wanneer er thuis iemand ziek is en de huisarts of GGD gaat testen op het Coronavirus. Neem in dat geval telefonisch contact op met de school  en stuur een mail naar info@rijnlandslyceum-rlw.nl , dan kunnen we advies geven en zo nodig andere leerlingen, ouders en medewerkers informeren.  

We zien op school dat iedereen zich prima aan de hygiëne regels houdt. Daarvoor een compliment! Graag zo doorgaan. Dus: handen veelvuldig met zeep wassen, hoesten en niezen in een tissue (na gebruik weggooien) of binnenkant elleboog en geen handen geven.  

Voor zover de informatie vanuit op dit moment. 

Ik verzoek u/jullie de aanwijzingen van de Rijksoverheid en het RIVM ook zelf actief bij te houden en op te volgen. Kijk daarvoor regelmatig op  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19 en https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden  

Mocht de situatie op school veranderen of mochten er nieuwe richtlijnen komen, dan melden we ons opnieuw. Zijn er specifieke vragen of zorgen die samenhangen met uw persoonlijke situatie, dan verzoeken wij u om via de mail contact op te nemen met de afdelingsleider.  

Met een hartelijke groet, en zoals het in het schoollied heet “we zullen het samen wel klaren”, voor nu het beste.

Namens de schoolleiding, 

Jan Leuiken, rector 

Terug naar het overzicht