'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Voorlichting digipesten in de brugklas

Op woensdag 29 oktober krijgen alle brugklassen voorlichting van Bureau Halt over digipesten. Aan de orde komt wat digitaal pesten inhoudt, wat digitaal bedreigen is, wanneer je strafbaar bent en wat je moet doen als het je overkomt.
De voorlichting Digipesten vormt een onderdeel van een breder programma in de brugklas over pesten. In de studieles besteden de mentoren deze weken al aandacht aan pesten en gaan zij met de leerlingen het pestprotocol bespreken, dat op het Rijnlands Lyceum gehandhaafd wordt. Dit pestprotocol is ook terug te vinden op de site van de school.