'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Voorlichting Profielkeuze door Shell (19-12)

Op donderdag 19 december komt een team van Shell op school om een drie uur durend programma uit te voeren rondom de profielkeuze.

Bij het kiezen van een profiel is het belangrijk dat leerlingen al een beetje een beeld hebben van beroepen. Dat is de reden dat Shell er zich voor inspant om een dag met de derde klassen te komen werken om een aantal beroepsbeelden te verhelderen. Dat betekent niet dat het alleen maar over de bèta sector zal gaan.