'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

De schoolleiding

De schoolleiding bestaat uit de directie en de afdelingsleiders. De directie van de school wordt gevormd door dhr J. Leuiken, rector, en mw J.M.E. Potter van Loon, conrector. De taakverdeling is als volgt. Dhr Leuiken draagt de algemene leiding en beheert de portefeuilles financiën, externe contacten, onderwijsbeleid, ict en kwaliteitszorg. Mw. Potter van Loon beheert de portefeuilles personeel, organisatie en gebouwzaken, planning, roosters en examensecretariaat.

De afdelingsleiders dragen verantwoordelijkheid voor de gang van zaken in hun afdelingen en verrichten daarnaast algemene schooltaken. De schoolleiding (directie en afdelingsleiders) vergadert eenmaal per week op dinsdagochtend. Naast algemene schoolzaken worden afdelingsgebonden onderwerpen besproken.

Het secretariaat van de schoolleiding wordt verzorgd door mevrouw M. Karman, m.karman@rijnlandslyceum-rlw.nl / 070 511 04 00