'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Oriëntatie op de toekomst

Op 27 mei gingen 6 docenten, waaronder mevr. van Noort, de mentor,  met H3  naar de Hogeschool Leiden waar de leerlingen in groepjes van 5-6 een interview hadden met iemand die een baan had gekregen na te zijn afgestudeerd aan de Hogeschool. Daarna moesten de leerlingen van het gehoorde een presentatie maken en die voor hun medeleerlingen ten gehore brengen. Een intensieve dag, die is opgezet om een venster naar hun toekomst open te zetten.