'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Mentormiddag 4 H/V

Om de leerlingen in 4 HAVO en 4 VWO snel vertrouwd te maken met de bovenbouw, is de eerste schoolweek afgesloten met een mentormiddag. Allereerst werden de leerlingen plenair toegesproken door hun afdelingsleider, waarna ze per mentorgroep op de foto gingen. De foto’s zijn te vinden op de schoolsite. Vervolgens doorliepen de leerlingen een gevarieerd programma, waaronder een voorlichting door de decaan, voorlichting over de maatschappelijke stage en voorlichting over de verschillende reizen. Het programma bevatte twee mentorbijeenkomsten, tijdens de eerste bijeenkomst heeft de mentor diverse onderwerpen met de leerlingen besproken, zoals PTA’s, Z-uren, proefwerkroosters, studieplanning, etc. De tweede bijeenkomst stond meer in het teken van de wederzijdse kennismaking tussen de leerlingen en hun mentor. Voor veel leerlingen is het namelijk best even wennen, dat de vertrouwde omgeving van de klassen in de onderbouw is weggevallen. Waar de leerlingen de afgelopen drie jaar in dezelfde klas zaten, zijn ze nu één jaarlaag geworden met verschillende clustergroepen. Leerlingen zullen dus soms in een groep zitten met klasgenoten, die ze nog niet (goed) kennen.  De reisleiders van de studiereizen naar Rome, Parijs, Berlijn en Praag sloten de middag af met een voorlichting , zodat de leerlingen zich hierop goed kunnen voorbereiden. De mentorlessen van de eerste periode zullen voortborduren op het programma van de mentormiddag en zullen in het teken staan van studievaardigheden zoals planning, leerstijlen en  samenvatten.

Martin de Vries – Coördinator mentoraat