'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Decanaat

De decaan op het RLW is mevrouw C. Erbé Tas.

Je kunt haar kamer vinden in de mediatheek.

Wat kun je van de decaan verwachten?

 

Ten eerste:

Heb je dringende vragen m.b.t. vervolgstudie, profiel-keuze etc. stel die via de mail:

n.erbe@rijnlandslyceum-rlw.nl

Je krijgt dan zo snel mogelijk antwoord.

Ten tweede:

Heb je behoefte aan een gesprek met de decaan, omdat je nog helemaal niet weet welk profiel je wilt kiezen, of welke vervolgopleiding je wilt gaan doen na je eindexamen.

Kom langs op één van onderstaande spreekuren:

  –         Maandag het vierde en vijfde uur;
  –        Dinsdag het tweede, vierde en vijfde uur;
–       
Woensdag het derde uur.

 Als je op een ander moment een gesprek wilt, dan moet je dat even zelf afspreken.

Je ouders zijn natuurlijk ook altijd van harte welkom!!!!!!

Ten derde:

Als je in de bovenbouw zit is het belangrijk je zo snel mogelijk te oriënteren op je vervolgstudie. Dit doe je in de studieles met je mentor.

In de vooreindexamenklas krijg je via je mentor het mentordossier. Daarin wordt ook gevraagd welke vervolgstudie je wilt gaan doen. Via deze formulieren krijgt zowel je mentor,als de decaan inzicht in wie waar naar toe gaat na het eindexamen. Heb je nog geen idee, dan zal je door je mentor worden doorverwezen naar de decaan.

Maar zelf krijg je ook trapsgewijs inzicht in wat je wil gaan doen.

Verder kun je dit doen door het bezoeken van open dagen en proefstuderen.

Informatie hierover vind je op de posters die hangen op de ramen en de deur van mijn kamer en op de site www.Studiekeuze123.nl staan alle open dagen voor het komende jaar.

Ook kun je de informatie over open dagen en proefstuderen vinden op de sites van de vervolgopleidingen zelf.

(www.HHS.nl; www.hogeschoolrotterdam.nl; www.hotelschool.nl; www.tudelft.nl; www.eur.nl; www.vu.nl; www.rug.nl; www.uu.nl;  etc. etc.)

In oktober/november worden weer de Leidse Voorlichtingsavonden georganiseerd.

Voor bovenbouwleerlingen zijn deze verplicht!!!! Informatie hierover wordt door de decaan via de mail gestuurd naar alle ouders en komt via je mentor bij jullie.

Ten vierde:

Er zijn ook allerlei studie- en beroepskeuzeinteressetests, bijvoorbeeld LC-Data.

Op de computers in de mediatheek kun je naar www.lcdata.nl gaan. Daar kun je naar een studiewijzer en een profielwijzer voor Havo/Vwo : voor het inloggen kun je de codes vragen bij Mw. Hageraats.

Dit kun je in je mentoruur doen, maar kun je ook zelf eens doen. En omdat het een webbased programma is, kun je deze test ook thuis maken.

Verder zijn er ook veel sites waarop dit soort tests staan (www.tkmst.nl; www.studiekeuze123.nl; en zo zijn er nog meer).

TENSLOTTE: Onderstaand is ZEER belangrijk voor de leerlingen uit HAVO-5 en    

                           VWO-6 èn alle leerlingen die komend schooljaar 18 worden!!!!!!!!!

 

Zit je momenteel in HAVO-5 of VWO-6, dan is het belangrijk zo snel mogelijk via www.studielink.nl een account aan te maken en te zorgen dat je je via een digid-account kunt inloggen.

Via www.studielink.nl kun je dan al allerlei informatie over studies, studiefinanciering etc. krijgen. Via deze site schrijf je je in de loop van het jaar in voor je vervolgstudie.

 

LET OP: Bij alle opleidingen je voor 1 mei inschrijven!!!!!!

 

Maar:

 

Bij sommige studies is er sprake van decentrale selectie. Als dit zo is dan moet je je in de meeste gevallen al voor 1 december (!!!!!!!!) opgeven. Ook dit kun je vinden op de sites van de opleidingen.

Leerlingen die in de loop van het komende schooljaar 18 worden krijgen vanaf dat moment geen kinderbijslag meer. Je kunt je dan aanmelden voor een overbruggingsstudiefinanciering!!!!!!!! Informatie hierover wordt i.h.a. een maand of drie voordat je 18 wordt thuisgestuurd!!!!!!!

 

Mocht er iets niet duidelijk zijn neem dan contact op met ondergetekende,

 

Mevrouw C. Erbé-Tas