'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

‘In gesprek met de burgemeester’ (20/11)

Burgemeester Hoekema voert sinds september jl. gesprekken met inwoners van Wassenaar om zo een direct beeld te krijgen van wat er goed gaat in Wassenaar en wat er verbeterd kan worden. In dit kader gaat de burgemeester ook  met jongeren in gesprek om te horen wat er zoal speelt in Wassenaar en hoe zij tegen bepaalde zaken aankijken. Op dinsdag 20 november om 13.45 uur komt de burgemeester naar het RLW om een les maatschappijleer te geven aan H5- en V5-leerlingen en met hen in gesprek te gaan.

Daarnaast zal de heer Hoekema om 14.30 uur in het atrium de plaquette ‘Cambridge Associate School’ onthullen. Het Rijnlands Lyceum Wassenaar mag  zich vanaf dit schooljaar een Cambridge Associate School noemen. Daaraan is een uitgebreide inspectie voorafgegaan door afdeling International Examinations van de University of Cambridge. De leraren van het Rijnlands kunnen nu gebruik maken van ondersteuning door deze wereldberoemde universiteit. Voor de leerlingen biedt de samenwerking mogelijkheden om door Cambridge University gecertificeerde examens te kunnen doen. Het Rijnlands is de samenwerking aangegaan in verband met de invoering van het nieuwe vak International Social Studies. De docenten, Rik Schreurs en Kenny Favier, zijn hiervoor op al cursus van Cambridge University geweest. De plaquette wordt dinsdag 20 november in bijzijn van de leerlingen en leraren onthuld in het atrium van de school.