'Een wereldschool met oog voor de toekomst'
'Veilig en vertrouwd'
'Vernieuwend en betrokken'

Eerste prijs Jop en Matthijs

Jop Kokkedee en Matthijs Poot (5v) en 2 leerlingen van andere scholen hebben bij het verrijkingsproject van Junior TU Delft de eerste prijs gewonnen in het wiskunde programma “Foutverbeterende Codes” omdat ze de beste codes hadden geschreven om fouten uit een programma te halen.

Het onderwerp is recentelijk steeds belangrijker geworden, omdat in het huidige ICT-tijdperk heel erg veel informatie (rijen nullen en enen) wordt getransporteerd. Het is tijdens dit transport onmogelijk om fouten te voorkomen. Zo kunnen er fouten optreden bij het in- en uitlezen van gegevens, bijvoorbeeld als een DVD of harde schijf te snel wordt uitgelezen. Ook transport van gegevens over grote afstanden brengt problemen met zich mee. Bij de besturing van een ruimtetelescoop, bij het versturen van foto’s door een satelliet of bij sturen van een sms, kunnen fouten ontstaan. Door middel van foutverbeterende codes, kunnen fouten die tijdens verzending of opslag van gegevens zijn ontstaan, worden gedetecteerd en mogelijk zelfs verbeterd.

Wat hebben Jop en Matthijs nu gedaan? Er bestond een vragenlijst over de TU Delft, maar in die lijst stonden fouten. Nu hadden zij zo’n uitgebreide en uitgekiende detectiecode geschreven dat ze de fouten makkelijk konden opsporen. Dit werd gevolgd door het herstel van deze  fouten m.b.v. de foutverbeterende codes, die zij ook hadden opgesteld.

Zij kregen de prijs vanwege de uitgebreidheid van hun codes.

Jop gaat nu met behulp van de TU Delft zijn profielwerkstuk over dit onderwerp schrijven.