Workshop analytische chemie voor 6vwo (NT/NG) op woensdag 7 december

Woensdag 7 december het 2e tot en met 4e lesuur zullen  alle NT en NG leerlingen van vwo 6 een workshop analytische chemie volgen. Deze workshop wordt gegeven door mensen van Shell. Het doel  is een  examentraining te geven door herhaling en verdieping van de lesstof. Dit wordt gecombineerd met aanzetten van hun academisch denkvermogen door een oefening met een onderwerp dat ze nog niet kennen. De leerlingen krijgen het probleem voorgelegd dat een vervuilende stof in de Rijn is gekomen. Met behulp van massaspectra en NMR-spectra moeten zij als CSI inspecteurs de dader proberen te achterhalen.  

2e klassen doen mee aan 'Schoenmaatjes'

schoenmaatjeDe 2e klassen van het Rijnlands Lyceum Wassenaar hebben een bijzondere invulling voor de viering van Sinterklaas. De leerlingen doen nl. mee aan de actie Schoenmaatjes (van Edukans). Ze vullen een schoenendoos met schoolspullen, toiletartikelen en speelgoed voor leeftijdsgenootjes in ontwikkelingslanden. De schoenendozen gaan naar kinderen op scholen, in weeshuizen, vluchtelingenkampen en opvangcentra voor straatkinderen.            

Vuurwerk voorlichting 2/12

Op 2 december komt Bureau Halt voorlichting geven aan de brugklassen over ‘Overlast rond de jaarwisseling’. De medewerkers van Halt gaan het gesprek aan met de leerlingen over verschillende vormen van overlast die spelen rondom oud & nieuw en de gevolgen voor andere mensen. Denk daarbij aan vernielingen, brandstichting en baldadig gedrag met (illegaal) vuurwerk. Doel van de voorlichting is jongeren bewust te maken hoe ze overlast rondom de jaarwisseling kunnen voorkomen.
Bekijk alle foto's